Начало > Потребители
Екатерина Маркова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
1991. ПГ “Христо Ботев” - Дупница,
Профил “история и литература”;
1995-1999 Бакалавър, специалност Икономическа социология, Университет за национално и световно стопанство - София; 1999-2000 Магистър, специалност Икономическа социология, Университет за национално и световно стопанство - София; 1999-2000 Магистър, специализация Икономика, Университет за национално и световно стопанство - София; 2000 – 2003 Редовен докторант по социология, Институт по социология, секция Методи на социологическото изследване и обществено мнение, Българска академия на науките,
София; 2004 Получена образователна и научна степен “доктор” по специалност социология, шифър 051101
Доцент по социология (2021)Лични интереси
Музика, изкуство, пътешествия

Работни езици
English, Български
Академични данни
Статус
Доцент

Поле на изява
Социални науки,

Работно място
Институт по философия и социология при Българска академия на науките

Изследователски интереси
Методи на eмпиричното изследване,
методика на извадката, проблеми с обхвата при извадкови емпирични изследвания, маркетингови проучвания – пазари, конкуренция, потребителско поведение, анализ и планиране на маркетингови стратегии, тестване на реклама (комуникационна стратегия), политически и социален маркетинг, статистически анализ, социология на труда, уязвими групи, заетост и безработица, оценка ефективността на публични политики, социална промяна.
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.