Начало > Потребители
Борис Шопов
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Висше, СУ "Св. Климент Охридски", история, докторант (отчислен с право на защита).


Лични интереси
Слушане на музика и четене на книги.

Работни езици
Английски, руски, немски
Академични данни
Статус
Докторант

Работно място
СУ "Св. Климент Охридски"

Изследователски интереси
История на Византия (най-вече периодът Х-ХІІІ в. и средата на V-първата половина на VІ в.) и съпределните страни в два "сектора": Средиземноморие (Италия и Иберийските страни) и Източна Европа (с Полша, Унгария и Скандинавия); социална история и история на правото, средновековна историография и политическа история. Интересува ме и съвременната историография и по-точно две нейни направления (колкото и да е условно това разделяне) - романтизъм и позитивизъм.
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.