Начало > Потребители
Татяна Стойчева
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
висше филологическо,
университетски преподавател

Работни езици
Английски, френски, немски
Академични данни
Статус
Доцент

Поле на изява
Философия, История, Филологии, Социални науки,

Работно място
Софийски университет, Катедра "Англицистика и американистика"

Изследователски интереси
английска литературна култура, сравнителна литература, литературна теория
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.