Начало > Потребители
Теменуга Ракаджийска
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
професор,
доктор на социологическите науки


Лични интереси
пазар на труда,
индустриални отношения
социология на бизнеса
фирмена социална политика
фирмена култура
бизнес етика

Работни езици
български
английски
руски
Академични данни
Статус
Професор

Поле на изява
Социални науки,

Работно място
Университет за национално и световно стопанство

Изследователски интереси
пазар на труда,
индустриални отношения
социология на бизнеса
фирмена социална политика
фирмена култура
бизнес етика
Библиография
Статии
Проблематизиране върху генеалогията на социалните институции от Теменуга Ракиджийска
Разнородният дискурс върху институциите като че ли обезсмисля говоренето за институциите и все пак авторът поема предизвикателството, водена от идеята, че в статията е направен опит да се представи един различен ракурс при проблематизирането на историческото ставане и битийност на институцията като компонент, чието конституиране, развитие и роене стои в основата на генеалогията на социалността. Търси се отговор на въпроса: Феноменът собствено социологически ли е, самият той ли е многопосочен или чрез термина се обозначават хетерогенни феномени, чието същностно различие е изместено?
2010 Инситут по социология, Българска академия на науките сп. Социологически проблеми 1, стр. 5 - 20
Език: Български
Преекспонирането на социалния капитал в процеса на евроинтеграция на българското общество от Теменуга Ракаджийска
In: Balkan u procesu evrointegracije:koncepcije razvoja i socijalne implikacije, ured. Milorad Božić, Filozofski fakultet - Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2008., str. 165 - 179
2008
Език: Английски
Културата на камуфлажа - култура на прехода от модерност към постмодерност от Теменуга Ракиджийска
В: Balkan u procesu evrointegracija – strukturne promene I kultura mira, ed. Prof. Bozic, Univerziter u Nisu, Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2007, 107 – 128
2007
Език: Български
Монографии
Пазар на труда. Социално-икономическо поле между държавата и пазара. от Теменуга Ракаджийска
Направено е социологическо реконструиране на пазара на труда като социално-икономическо поле.
2010 Унив. изд. "Стопанство"
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.