Начало > Библиотека > Колекция и услуги

Колекция и услуги

Колекцията на библиотеката съдържа:

    - книги и сборници;
    - периодика;
    - библиографски каталози и енциклопедии;
    - достъп до електронни бази данни (Questia, EBSCO, JSTOR, History E-Book);
    - отделни колекции (монографии, сборници, периодика, библиографии, интернет ресурси), създадени за целите на различни проекти към ЦАИ.

Услуги:

Библиотеката предлага по традиционния и електронен път следните услуги:

    - заемане на книги (единствено за стипендиантите на ЦАИ);
    - ползване на всички налични материали в читалнята;
    - достъп до електронни бази данни;
    - библиографски справки.

Правила за заемане:

Заемането на книги и други материали от библиотеката се разрешава само за стипендианти на ЦАИ:

    - по време на работното време на библиотеката;
    - за период от 7 дни.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.