Начало > Публикации > Социална вграденост на дребното предприемачество

Социална вграденост на дребното предприемачество


Език:
Български
Автор(и)
Т. Чавдарова 
Ключови думи
предприемаческо действие, социално вграждане, култура, икономически институции, социални мрежи, дребно предприемачество, България
Накратко:
Книгата анализира социалната вграденост на икономическото действие върху примера на дребното предприемачество в България (1998-2008). Анализът се основава на девет количествени и качествени социологически проучвания. Изследването се фокусира върху начина, по който социалните структури на пазарите формират рационалността, мотивацията и етиката на предприемаческото действие. Социалните структури на пазара са концептуализирани чрез социалните отношения, системите от вярвания и икономическите институции, които създават социалния контекст на мрежовата, културната и институционалната вграденост на действието. Развива се интегриран теоретичен подход като синергия между мрежовия, културалисткия и новия институционалистки подходи в съвременната икономическа социология. Според централната изследователска теза отсъства един единствен легитимен модел на предприемаческо действие в България. В зависимост от нивата и специфичността на множествената социална вграденост, в постсоциалистическия капитализъм могат да се открият смесени модели на предприемаческо действие, които са социално легитимни. Те варират между максимизация на печалбата и потреблението, търсенето на печалба и рента, предприемачеството като възможност и необходимост. Двойствеността се извежда като типична характеристика на постсоциалистическото дребно предприемачествоАко искате да получите достъп до статията, трябва да се логнете или да направите персонално запитване към автора


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.