Начало > Публикации > ОПИТ ЗА АНАЛИЗ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УРОЧНИТЕ ЕДИНИЦИ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО„ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ” В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ V – VIII КЛАС

ОПИТ ЗА АНАЛИЗ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УРОЧНИТЕ ЕДИНИЦИ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО„ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ” В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ V – VIII КЛАС


Език:
Български
Автор(и)
Тодор Петров 
Ключови думи
История и цивилизация, анализ, преструктуриране, учебно съдържание, урочни единици
Накратко:
Настоящето изследване си поставя за цел да анализира нормативните документи,
отнасящи се пряко до регламентирането и реализирането на съвременната учебникарска литература и най-вече да направи опит за анализ и преструктуриране на учебното
съдържание, както и структурирането на отделните урочни единици в действащите учебници по общообразователния учебен предмет „история и цивилизация”, изучаван в прогимназиален етап на обучение, а именно V-VІII клас.Ако искате да получите достъп до статията, трябва да се логнете или да направите персонално запитване към автора


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.