Начало > Потребители
Тодор Петров
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Притежавам бакалавърска степен по "Български език и история" от ШУ "Епископ Константин Преславски" и магистърска степен по "Управление на образованието" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Работя в Парк-музей "Владислав Варненчик"
на длъжност главен специалист.
Разработвам Дисертация за зачисляване в ОКС "Доктор" към Института за исторически изследвания на БАН


Лични интереси
Интересите ми са насочени към средновековната българска и балканска история и балканските кръстоносни походи от 1443 - 1444 г., историята на българското образование и методиката на обучението по история.
Автор съм на статии в областта на историята на българското образование и методиката на обучението по история и книгата "За това как крал Владислав с турците воюва. Поема от Михаел Бехайм" /под печат/

Работни езици
Български
Руски
Сърбо-хървацки
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
История,

Работно място
Парк-музей на бойната дружба - 1444г. "Владислав Варненчик"

Изследователски интереси
Медиевистика
Историография
Балкански кръстоносни походи (1443-1444г.) и битката при Варна
История на българското образование и методика на обучението по история
Библиография
Статии
Рaзвитие и роля на българското образование през Средновековието от Тодор Петров
Настоящата статия има обзорен характер върху проблематиката като се базира на изброените трудове и изследвания. Тя има за цел да разгледа условията, в които се заражда и развива българското образование, както и да хвърли нова светлина върху неговата решаваща роля във формирането и развоя на старобългарската духовно-просветна и художествено-занаятчийска култура.
2013 Университетско издателство на ШУ "Еп. Константин Преславски" Журнал за исторически и археологически изследвания 1/2013
Език: Български
Развитие и роля на българското образование през османското владичество и Възраждането от Тодор Петров
Настоящата статия има обзорен характер върху проблематиката, като се базира на изброените трудове и изследвания. Тя е естествено продължение на темата, от периода на Средновековието, (1бр. ЖИАИ) и има за цел да представи условията, в които се развива българското образование, както и да хвърли нова светлина върху неговата решаваща роля във формирането и развоя на духовно-просветната и идейно-образователната култура в условията на османската власт и процесите на зараждане и развитие на българското Възраждане.
2013 Университетско издателство на ШУ "Еп. Константин Преславски" Журнал за исторически и археологически изследвания 2/2013
Език: Български
Монографии
За това, как крал Владислав с турците воюва. Поема от Михаел Бехайм от Тодор Петров
В това издание се представя едно забележително средновековно произведение, в качеството му на значим исторически извор за Балканските кръстоносни походи от 1443-1444 г. Негов автор е даровития западноевропейски поет-бард от немски произход Михаел Бехайм, който в 950 - те стиха на своята поема „За това, как крал Владислав с турците воюва”, разкрива в детайли събитията около двата последователни кръстоносни похода на Балканите от средата на XV век. Благодарение на своя информатор Ханс Мегест, който е пряк участник в походите, Бехайм интерпретира историческите събития в контекста на сложните политически борби и гражданската война в Унгария, предшестващи възкачването на престола на младия Владислав Варненчик. През 1443-1444 г. под давлението на римската църква в лицето на папа Евгений IV и кардинал Джулиано Чезарини и с решаващата помощ на трансилванския войвода Янош Хуняди, към сръбските и българските земи потегля сформираната многонационална коалиционна войска, с цел извоюване на независимостта на балканските народи и предприемане на общи действия с войските на византийския император Йоан VIII Палеолог, за достигане на османската столица Одрин и изтласкването на османските турци от територията на Европа. В резултат османските войски, под ръководството на султан Мурад II и великия везир Халил Паша оказват мощен отпор, който завършва със злополучната битка при Варна, смъртта на краля и повечето от ръководителите.
2016 "Славена" ООД - Варна
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.