Начало > Публикации > Рaзвитие и роля на българското образование през Средновековието

Рaзвитие и роля на българското образование през Средновековието


Език:
Български
Автор(и)
Тодор Петров 
Ключови думи
История на образованието, Средновековие, книжнина, занаяти, професионално образование
Накратко:
Настоящата статия има обзорен характер върху проблематиката като се базира на изброените трудове и изследвания. Тя има за цел да разгледа условията, в които се заражда и развива българското образование, както и да хвърли нова светлина върху неговата решаваща роля във формирането и развоя на старобългарската духовно-просветна и художествено-занаятчийска култура.Ако искате да получите достъп до статията, трябва да се логнете или да направите персонално запитване към автора


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.