Начало > Публикации > Избледняването на 'Изтока' и приближаването към 'Юга'? Българската култура в бизнеса.

Избледняването на 'Изтока' и приближаването към 'Юга'? Българската култура в бизнеса.


Език:
Български
Автор(и)
Таня Чавдарова 
Ключови думи
икономическа култура
Накратко:
Тази статия представя основни резултати от емпирично проучване на културната среща между български и западни предприемачи и мениджъри, работещи съвместно на българския икономически терен.1 То бе проведено в рамките на по-обхватен международен интердисциплинарен проект на тема: “След присъединяването... Социално-икономическата култура на Източна Европа в разширения Съюз: актив или пасив?”2 Той цели да идентифицира основните типове културни напрежения и конфликти в съвместната икономическата дейност на източни и западни партньори и върху тяхна основа да “предскаже” степента на разнообразие в “Европейския социален модел” след разширяването на ЕС. Водещият въпрос тук е дали и при какви условия културната обмяна в икономиката между Изтока и Запада създава ситуации, при които и двете страни печелят. Тяхното идентифициране би било силен аргумент против западните страхове от “културно замърсяване” и източните притеснения за ерозията на собствените културни традиции (вж. IWM 2002).Ако искате да получите достъп до статията, трябва да се логнете или да направите персонално запитване към автора


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.