Начало > Публикации

Публикации от

от
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
словашки език, българи, самообучение
Коментари
0
Дата
26/02/2017

от
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
падежна система, словашки език, български език
Коментари
0
Дата
12/11/2015


(1) ( 2 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 0 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.