Начало > Потребители
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
- от 2015 г. доцент по словашки език във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

- от 2010 г. доктор PhD., шифър 05.04.18 (Славянски езици - словашки език)

- през 1998 г. завършено висше образование в СУ "Св. Климент Охридски", магистър, Славянска филология (профил словашки език и литература)


Лични интереси
музика, кино, превод на съвременна словашка публицистика и разкази

Работни езици
словашки, английски, руски, чешки, немски
Академични данни
Статус
Доцент

Работно място
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, Филологически факултет, катедра "Славистика"

Изследователски интереси
фразеология, лексикология, морфология, лингвокултурология, превод
Библиография
Статии
"Образи на чужди етноси в някои иронични фразеологизми в българския език" от Даниела Константинова

2010 Greiswald, Phraseologische Studien. Фразеологические исследования. Dy
Език: Български
"Значението на фразеологията при преподаване на български език като чужд" от Даниела Константинова

2010 Masarykowa univerzita, Brno Преподаването на български език в славянски и неславянски ко
Език: Български
Slovenský jazyk a jeho vyučovanie v Bulharsku – A szlovák nyelv és annak tanítása Bulgaráriában – Slovak language learning in Bulgaria от Даниела Константинова
In. Slovenčina v menšinovom prostredí. Štúdie z II. Medzinárodnej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békéšská Csaba 17. – 18. októbra 2007
2008 Békéšská Csaba
Език: Български
За някои фразеологични неологизми в българския език от Даниела Константинова
В. Сб. Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес, с. 57-66
2008 Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико
Език: Български
Irónia v bulharskej frazeológii. от Даниела Константинова
In. Sb. VI. Mezinárodní balkanistické symposium 25. – 27.04.2005, pp. 1033-1039
2006 Moravské zemské muzeum, Brno
Език: Други
Смехът в българската фразеология от Даниела Константинова
В. Сб. “Комичното в сръбската и българската литература, език и култура”, с. 67-75.
2005 Ниш
Език: Български
Иронията като отношение към света от Даниела Константинова
В: Сб. Ценности и ценностни ориентации, с. 87-91 .
2004 Велико Търново
Език: Български
Монографии
Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново от Даниела Константинова

2015 Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико
Език: Български
"Иронията като начин на възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология)" от Даниела Константинова

0 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"< Велико
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.