Начало > Публикации

Публикации от Юлиан Митев

от
Юлиан Митев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
INTERNATIONAL ART RESEARCH & REVIEW
Коментари
1
Дата
25/06/2015

от
Юлиан Митев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
хронотоп, видео арт,хронос,топос,постмодернизъм
Коментари
1
Дата
21/11/2011

от
Юлиан Митев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
въведение,видеоарт,история,развитие на видеоарта,проблеми на видеоарта
Коментари
0
Дата
08/06/2011


(1) ( 3 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 1 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.