Начало > Търсене

Търсене

Търсене на Kingdom

Намерени резултати: 43

Публикации

School and Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (Bulgarian version)

School ans Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (English version)

School and Schooling in the Kigdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 2 (Education in Urban Areas) (Bulgarian version)

Новини

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

Покана за участие: "Злото, закона и държавата" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Evil, Law and the State" (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Стипендия "Политическата икономия на Юго-източна Европа" (Bulgarian version)

Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

Изследователска стипендия в областта на политикономията на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Изковаване на нацията: прояви и ритуали във (въз)производството на нацията" (Bulgarian version)

"Forging the Nation: Performance and Ritual in the (Re)production of Nations" (English version)

Изследователска позиция за постдокторант в Института "Фарадей" (Bulgarian version)

Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Franklin Research Grants (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Джендър, религия и американската филантропия през XIX век" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Събития

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

Краен срок на покана за участие: "Злото, закона и държавата" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Evil, Law and the State" (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

Стипендия краен срок: "Политическата икономия на Юго-източна Европа" (Bulgarian version)

Fellowship Deadline on the Political Economy of South East Europe (English version)

Краен срок: Изследователска стипендия в областта на политикономията на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Deadline: Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Изковаване на нацията: прояви и ритуали във (въз)производството на нацията" (Bulgarian version)

Deadline: "Forging the Nation: Performance and Ritual in the (Re)production of Nations" (English version)

Краен срок: Изследователска позиция за постдокторант в Института "Фарадей" (Bulgarian version)

Deadline: Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Deadline: Franklin Research Grants (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Джендър, религия и американската филантропия през XIX век" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.