Начало > Търсене

Търсене

Търсене на society,

Намерени резултати: 40

Потребители

Pepka Boyadjieva (English version)

Публикации

Cross-national mentoring NGOs in transition societies (Bulgarian version)

Cross-national Mentoring NGOs in Transition Societies (English version)

Preexposing of Social Capital in the Progress of Eurointegration of Bulgarian Society (English version)

Новини

"The Idea of Education" (English version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Postdoctoral researchers and Professorship in Contemporary Social Studies (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Call for papers: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

Специален брой на "Социологически проблеми" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Събития

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Deadline: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.