Начало > Публикации

Публикации

от
Светлана Тачева
Тип
С контролиран достъп
Ключови думи
политическо взаимодействие, евроинтеграционни политики, социология на европейската интеграция, политически консенсус,социологически проблем
Коментари
0
Дата
10/12/2006

от
Светлана Тачева
Тип
С контролиран достъп
Ключови думи
социология на европейската интеграция, евроинтеграционни политики,политическо взаимодействие,институционално взаимодействие,европейска интеграция на България
Коментари
0
Дата
10/12/2006

от
Диана Мишкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Балкани, балканизация
Коментари
0
Дата
08/12/2006

от
Пепка Бояджиева
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
уникално, социология, социологически перспективи към уникалното
Коментари
0
Дата
04/12/2006

от
Пепка Бояджиева
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
neoinstitrutionalism, diversity, higher education, Bologna process
Коментари
0
Дата
04/12/2006

от
Диана Мишкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
national identity, tradition
Коментари
0
Дата
23/10/2006

от
Диана Мишкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Balkans, liberalism, Balkanism
Коментари
0
Дата
12/10/2006

от
Светла Казаларска
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
градска антропология, градски идентичности, преход
Коментари
0
Дата
09/10/2006

от
Димитър Димов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
докторантски програми в България и Европейския съюз
Коментари
0
Дата
14/08/2006

Европа и свободата - Теомира - Десислава Петкова
от
Теомира - Десислава Петкова Петкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Европа, свобода, равенство, братство, капитализъм...
Коментари
0
Дата
30/11/-0001


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (14) ( 133 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 36 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.