Начало > Публикации > ДОСТЪП И УЧАСТИЕ НА МЕДИЙНИТЕ АУДИТОРИИ

ДОСТЪП И УЧАСТИЕ НА МЕДИЙНИТЕ АУДИТОРИИ


Език:
Български
Автор(и)
Катя Михайлова 
Ключови думи
digital media environment, access to media services, responsible participation, media audience, user generated media content, media literacy
Накратко:
Дигигалното комуникационно пространство е съвременната медийна среда, в която на предела между аналоговото и цифрово разпръскване на информация, успешно съжителстват традиционни и нови медии, пасивни и активни аудитории, консервативни и либерални регулативни практики. Медиите претърпяват третата си медиаморфоза, аудиториите се трансформират в потребителски групи, виртуални общности, участници и създатели на медийни съдържания.
Основната теза е, че достъпа на аудиториите до информационни и комуникационни технологии гарантира участието им в дигиталното комуникационно пространство. Активното и отговорно участие, обаче, изисква изходната дефиниция на достъпа да бъде разширена и задълбчена. Настоящата статия си поставя за цел да предложи модел на достъпа на медийните аудитории, който може да трансформира потребителите на медийни съобщения в създатели и е-участници, отговорни както за собственото си виртуално поведение, така и за представянето на уеб общностите, от който те са част.Ако искате да получите достъп до статията, трябва да се логнете или да направите персонално запитване към автора


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.