Начало > Търсене

Търсене

Търсене на user

Намерени резултати: 58

Потребители

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Руско Шишков (Bulgarian version)

Публикации

ДОСТЪП И УЧАСТИЕ НА МЕДИЙНИТЕ АУДИТОРИИ (Bulgarian version)

MEDIA AUDIENCES’ ACCESS AND PARTICIPATION (English version)

Новини

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

Представяне на книгата "Изучаването на народа в Народните републики" (Bulgarian version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

"bTV: Новата визия" (Bulgarian version)

"Граници: Инструкция за употреба" (Bulgarian version)

"Borders: a User Manual" (English version)

Излезе от печат кн.6/2010 г. на списание “Философски алтернативи” (Bulgarian version)

Списание “Философски алтернативи”, бр. 1/2011 г. (Bulgarian version)

Списание "Философски алтернативи", кн. 2/2011 (Bulgarian version)

Свободен достъп до някои от архивите на JSTOR (Bulgarian version)

JSTOR content freely available to the public for reading and downloading (English version)

"Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене" (Bulgarian version)

Списание "Философски алтернативи", кн. 3/2011 (Bulgarian version)

"Спасение" и падение (Bulgarian version)

Нов брой на списание “Философски алтернативи”, кн. 1/2012 (Bulgarian version)

Външна научна и институционална оценка на Център за академични изследвания (Bulgarian version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

Излезе от печат бр. 3/2012 на списание "Философски алтернативи" (Bulgarian version)

Кн. 4/2012 на списание “Философски алтернативи” (Bulgarian version)

"Добавяне на стойност" (Bulgarian version)

Премиера на брой # 11 на „Пирон”: ИЗКУСТВА И ПАМЕТ (Bulgarian version)

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

Покана за конференция "Подтик за отговорност: Музеите и оспорваната история. Как да говорим за неизразимото в музеите?" (Bulgarian version)

Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums (English version)

Премиера на брой 14 на списание "Пирон": Контекст и контекстуализации (Bulgarian version)

Представяне на Литературно списание „МОРЕ“ бр. 1 / 2017 година (Bulgarian version)

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе" (Bulgarian version)

Конференция: "На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо" (Bulgarian version)

Докторантски стипендии на Института за изследване на Югоизточна Европа в Регенсбург (Bulgarian version)

PhD scholarships of the GS OSES at Universität Regensburg (English version)

Събития

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Краен срок: 10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

Представяне на книгата "Изучаването на народа в Народните републики" (Bulgarian version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

"bTV: Новата визия" (Bulgarian version)

"Граници: Инструкция за употреба" (Bulgarian version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

Международен театрален форум "Добавяне на стойност" (Bulgarian version)

Премиера на брой # 11 на „Пирон”: ИЗКУСТВА И ПАМЕТ (Bulgarian version)

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

Покана за конференция "Подтик за отговорност: Музеите и оспорваната история. Как да говорим за неизразимото в музеите?" (Bulgarian version)

Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums (English version)

Премиера на брой 14 на списание "Пирон": Контекст и контекстуализации (Bulgarian version)

Представяне на Литературно списание „МОРЕ“ бр. 1 / 2017 година (Bulgarian version)

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе" (Bulgarian version)

Конференция: "На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо" (Bulgarian version)

Краен срок: Докторантски стипендии на Института за изследване на Югоизточна Европа в Регенсбург (Bulgarian version)

Deadline: PhD scholarships of the GS OSES at Universität Regensburg (English version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.