Начало > Публикации

Публикации от Румен Аврамов

от
Румен Аврамов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
economy, South-East Europe
Коментари
0
Дата
08/01/2007

от
Румен Аврамов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
българска икономическа история
Коментари
0
Дата
03/01/2007


(1) ( 2 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 2 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.