Начало > Потребители
Румен Аврамов
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
- 1986, докторска степен във Висшия икономически институт, София;
- 1974, магистърска степен по политическа икономия във Висш икономически институт, София;
- 1969, Lycee de l’Alliance Francaise, Santiago de Chile

Работни езици
Български, английски, френски, испански, руски
Академични данни
Статус
Доцент

Поле на изява
Икономика, История,

Работно място
- 1994 (декември) - досега: Програмен директор (Икономически изследвания) - Център за либерални изследвания, София;
- 2005 (януари) – досега: Постоянен академичен сътрудник в Център за академични изследвания София
- 1997 (юни) – 2002 (юни): Член на Управителния съвет на Българска народна банка;
- 1998 (февруари) – 2002 (юни): Директор за България в Черноморска банка за търговия и развитие, Солун, Гърция;
- 1991 (юни) - 1994 (април) Заместник-председател, 1994 (април) - 1994 (декември) и.д. Председател, Агенция за икономическо програмиране и развитие към Министерския съвет;
- 1990 - 1991: Икономически съветник на Президента на Република България;
- 1976 - 1990: Научен сътрудник и Старши научен сътрудник, Икономически институт, БАН, София.

Изследователски интереси
икономическа история, икономическа култура
Библиография
Статии
Бележки върху икономическата наука в България от Румен Аврамов
В "Три социални науки в Централна и Източна Европа. Наръчник в областта на икономиката, политологията и социологията."социологията."
2002
Език: Английски
Държавата и банковата система от Румен Аврамов
Сборник "120 години изпълнителна власт в България", стр. 47-64
1999 София
Език: Български
Неосъщественият консервативен манифест в България от Румен Аврамов
Уводна студия към: Стоян Бочев, “Капитализмът в България”, Съставителство и редакция - Румен Аврамов
1998 София
Език: Български
Монографии
Монетарна и фискална политика в Югоизточна Европа: историческа и сравнителна перспектива от Румен Аврамов, Шевкет Памук (съставители)
Сборник доклади от Първата международна конференция на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа, 13-14 април, София
2006 Българска народна банка
Език: Английски
Културни срещи "Изток"-"Запад": Предприемачество, управление, икономическо познание от Петя Кабакчиева, Румен Аврамов (Съставители)

2004 Издателство "Изток-Запад", София
Език: Английски
Българска народна банка. Сборник документи. от Румен Аврамов (редактор)
том I (1879 - 1900); том II (1901 - 1914); том III (1915 - 1929); том IV (1930-1947)
2004 Главно управление на архивите, Българска народна банка
Език: Български
Стопанският XX в. на България от Румен Аврамов
Студията е опит за един по-различен прочит на българското стопанско минало. Прочит, търсещ онези мощни повтарящи се мотиви, които движат непрекъснатия поток на стопанското време под видимия хаос на конкретни обстоятелства, превратности, сътресения и отклонения. Текстът е размисъл върху философията на българското икономическо развитие – особено духовно поле, на което ще се разиграят много от най-съществените конфликти на бъдещата ни среща с Европа.
2001 Център за либерални стратегии, София
Език: Български
120 години Българска народна банка (1879 - 1999) от Румен Аврамов (редактор)
анотирана хронология
1999 Българска народна банка
Език: Английски
Икономическият преход в България от Румен Авравмов, В. Антонов (редактори)

1994 Агенция за икономическо програмиране и развитие към МС
Език: Английски
Конференции
2006 Талин
Стратегии за излизане от валутен борд, Доклад на международна конференция "Валутни бордове – опит и перспективи"
2001 Венеция
Външен дълг и монетарни кризи в България (1878 – 1914) Доклад пред лятна школа "Credibility and Crises in Financial History"

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.