Начало > Публикации > Монетарна и фискална политика в Югоизточна Европа: историческа и сравнителна перспектива

Монетарна и фискална политика в Югоизточна Европа: историческа и сравнителна перспектива


Език:
Английски
Автор(и)
Румен Аврамов, Шевкет Памук (съставители) 
Ключови думи
economy, South-East Europe
Накратко:
Сборник доклади от Първата международна конференция на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа, 13-14 април, София; Издание на Българска народна банка, 2006

Пълният текст на публикацията е достъпен и на сайта на БНБ.Ако искате да получите достъп до статията, трябва да се логнете или да направите персонално запитване към автора


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.