Начало > Търсене

Търсене

Търсене на educational

Намерени резултати: 51

Потребители

Svetlana Tacheva (English version)

Rumiana Stoilova (English version)

Yonka Parvanova (English version)

Darina Mineva (English version)

Публикации

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

School and Schooling in the Kigdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 2 (Education in Urban Areas) (Bulgarian version)

Към теорията на образователните реформи в България: серия от статии под общото заглавие "Преди да е станало късно" (Bulgarian version)

Новини

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Conference on Higher Education: "Funding, Equity and Efficiency". November 21-24, 2007 (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Събития

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

CFP Deadline for the "Funding, Equity and Efficiency" the Conference on Higher Education (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Deadline: 2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

Deadline: 2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Deadline: Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.