Начало > Търсене

Търсене

Търсене на higher

Намерени резултати: 64

Потребители

Roumen Avramov (English version)

Dessislava Petkova (English version)

Tsvetan Simeonov (English version)

Emilia Marinova (English version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Veselka Manavska (English version)

Публикации

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

Към теорията на образователните реформи в България: серия от статии под общото заглавие "Преди да е станало късно" (Bulgarian version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Conference on Higher Education: "Funding, Equity and Efficiency". November 21-24, 2007 (English version)

Конкурс: стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

"Контекстуализиране на класическото минало: ..." (Bulgarian version)

"Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts" (English version)

Обява за проектен координатор (английски език) (Bulgarian version)

Centre for Advanced Study Sofia (CAS) is seeking for Project Coordinator (English version)

"The Idea of Education" (English version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

"25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

Програма BG09 "Фонд за стипендии на ЕИП” (Bulgarian version)

Лекции в София на философа Марк Дибен (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

CFP Deadline for the "Funding, Equity and Efficiency" the Conference on Higher Education (English version)

Краен срок: Конкурс за стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Краен срок: ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Deadline: Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Deadline: Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

Краен срок: "25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

Краен срок: Програма BG09 "Фонд за стипендии на ЕИП” (Bulgarian version)

Лекции в София на философа Марк Дибен (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.