Начало > Търсене

Търсене

Търсене на liberal

Намерени резултати: 77

Потребители

Roumen Avramov (English version)

Petko Miran (English version)

Публикации

Любопитната аномалия на балканския либерализъм (Bulgarian version)

The Interesting Anomaly of Balkan Liberalism (English version)

The Culture of Camouflage - the Culture of the Transition form Modernity to Postmodernity (English version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

Към теорията на образователните реформи в България: серия от статии под общото заглавие "Преди да е станало късно" (Bulgarian version)

Новини

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

"The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

CLS Seminar ‘The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History’ (English version)

Trans-Danubian Migrations of Bulgarians in the Early 19th century (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

"Пространство, време и реалност" (Bulgarian version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

"The Idea of Education" (English version)

"Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"The Balkans Beyond Nationalism and Identity - International Relations and Ideology" (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

Конференция: "Култура, литература, действителност" (Bulgarian version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)

Събития

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Deadline: "The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Human Capital and Economic Growth in Bulgaria, 1949-2005 (English version)

CLS Seminar: The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

"Пространство, време и реалност" (Bulgarian version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

"Anti-Americanism: From Bad Table Manners to Terrorism" (English version)

Deadline: Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Deadline: "Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

Конференция: "Култура, литература, действителност" (Bulgarian version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.