Начало > Търсене

Търсене

Търсене на Europe

Намерени резултати: 859

Потребители

Diana Mishkova (English version)

Svetlana Tacheva (English version)

Viktoria Draganova (English version)

Dessislava Gavrilova (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Maria Todorova (English version)

Svetla Baloutzova (English version)

Boris Shopov (English version)

Hristo P. Berov (English version)

Петя Ковачева (Bulgarian version)

Petya Kovacheva (English version)

Borislav Gueorguiev (English version)

Miglena Ivanova (English version)

Konstantin Sachariew (English version)

Рoри Арчер (Bulgarian version)

Yana Kavrakova (English version)

Oya Ozkanca (English version)

Mariola Qesaraku (English version)

Aida Kalender (English version)

Antoniya Shulekova (English version)

Мая Цанева (Bulgarian version)

Maya Tsaneva (English version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Markus Wien (English version)

Assen Kanev (English version)

Ioana Macrea-Toma (English version)

Victor Petrov (English version)

Слав Оков (Bulgarian version)

Desislava Traykova (English version)

Tonka Kostadinova (English version)

Julia Stefanova (English version)

Liubka Stefanova (English version)

Georgi Burnaski (English version)

Jan Surman (English version)

Petko Miran (English version)

Veneta STOKOVA (English version)

Lucien Peters (English version)

Tsvetelina Simeonova (English version)

Dilyana Kiryakova-Ryan (English version)

Aleksandar Stoykov (English version)

Публикации

In Quest of Balkan Occidentalism (English version)

Монетарна и фискална политика в Югоизточна Европа: историческа и сравнителна перспектива (Bulgarian version)

Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe. Historical and Comparative Perspective (English version)

The Culture of Camouflage - the Culture of the Transition form Modernity to Postmodernity (English version)

Преекспонирането на социалния капитал в процеса на евроинтеграция на българското общество (Bulgarian version)

Preexposing of Social Capital in the Progress of Eurointegration of Bulgarian Society (English version)

Същност и периферия на националната политическа история в книгата „България” от Ричард Крамптън (Bulgarian version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

Какво е Балканската история? Пространства и мащаби в традицията на Югоизточно-еропейските изследвания (Bulgarian version)

What is in Balkan History? Spaces and Scales in the Tradition of Southeast-European Studies (English version)

Желание или омерзение от “обща” идентичност. Европейските стратегии за информационно общество като инструмент за конструиране на идентичност и локалните реалности: ситуацията в България (Bulgarian version)

Longing or Loathing a “Common” Identity. The European Strategies for Information Society as an Instrument for Constructing Identity and the Local Realities: the Case of Bulgaria (English version)

Новини

Покана за участие в исторически семинар (Bulgarian version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770-1945" (English version)

Покана за участие в интердисциплинарна конференция (Bulgarian version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"'Новата' 'либерална' Европа: размисли, тревоги, визии" (Bulgarian version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Application: "History and Memory in Europe 2007/2008 (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

Гостуващи лектори на ЦАИ: проф. Мишел Вернер (Bulgarian version)

CAS Guest Lecture Series: Michael Werner (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Мултикултурализмът: проблемни възли, парадигми, идеологии" (Bulgarian version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Покана за участие в семинар посветен на комунизма (Bulgarian version)

Appel a Contributions (Call for Papers) (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Публична лекция на проф. Морис Рош (Bulgarian version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

22nd Annual Congress of the European Economic Association (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Покана за публикация в сп. "Slovo" (Bulgarian version)

Call for Papers: SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals (English version)

"Разводът, жените и семейството на Балканите (XVIII - XX в.)" (Bulgarian version)

"Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Публична лекция и семинар на проф. Марта Петрусевич (Bulgarian version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

CfA: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

Conference on Higher Education: "Funding, Equity and Efficiency". November 21-24, 2007 (English version)

Call for Papers: Women and Gender in Socialist Eastern Europe (English version)

CfP: IICCR's Yearbook он 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

Fall Training Sessions: CEU's Curriculum Resource Center (CRC) (English version)

CfP: Panel, Consumer Regimes and Cultures in the Enlarged Europe (English version)

Fellowships in socio-political economy and poverty: short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

CFP: "Nationalism, East and West:Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood", April 2008 (English version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Annual Conference of the British Association of Slavonic and East European Studies (English version)

"The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

"Overcoming the Iron Curtain: Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-89" (English version)

"Контекстуализиране на класическото минало: ..." (Bulgarian version)

"Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Изследователски стипендии за млади учени от Европа (Bulgarian version)

Go8 European Fellowships (English version)

Бъдещето развитие на националната наука - Консултации (Bulgarian version)

Покана за публикации в списание "SLOVO" (Bulgarian version)

Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

"Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Publications: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

"Югоизточна Европа", ново списание за Балканите (Bulgarian version)

"Southeastern Europe", a new interdisciplinary academic journal (English version)

"Contested Constitutionalisation: Towards a Theory of Democratic Constitutionalism" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

"Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Летен курс за провеждане на архивни изследвания (Bulgarian version)

Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Обучение за изготвяне на индивидуални проекти на млади учени (Bulgarian version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Fellowships in European and International Tax Law (English version)

"East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

"Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

PhD Bursaries in EU Politics & Contemporary History (English version)

"Системни промени в обществата на Югоизточна Европа: социални, политически и демографски последици" (Bulgarian version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Преподавателска позиция в областта на османистиката (Bulgarian version)

Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"Революциите от 1989 г. в Централна и Източна Европа: 20 години по-късно" (Bulgarian version)

"The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Call for Papers: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Robert Bosch Fellowships (English version)

Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

3rd Konitsa Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"Does the Past Matter?" (English version)

"Changing Dynamics of the Danubian Region – New Neighbourhood Policy in the EU" (English version)

"Нови подходи в сравнителната история в Централна, Източна и Югоизточна Европа" (Bulgarian version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

"Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

"The Making of the Humanities" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Стипендиантска програма "Европа" (Bulgarian version)

2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Европейска библиография за славистични и Източно-европейски изследвания (Bulgarian version)

European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

"Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe" (English version)

"The Balkans Beyond Nationalism and Identity - International Relations and Ideology" (English version)

Fellowships "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

Подпомагане на изследователски срещи и визити от CEU и HESP (Bulgarian version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"Европейските градове между демокрацията и тоталитарните системи" (Bulgarian version)

"European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

Програма "Гражданско образование в действие" (Bulgarian version)

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)" (Bulgarian version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

"Calendric Public Rituals as an Expression of Identity: Central Europe and the Balkans after 1985" (English version)

Call for Papers: Journal Southeastern Europe (English version)

Представяне на книгата "Изучаването на народа в Народните републики" (Bulgarian version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

"Europe Before and After 1989. Trans-national and comparative perspectives on Eastern & Western Europe" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

"Европа в Близкия Изток и Близкия Изток в Европа" (Bulgarian version)

Europe in the Middle East - the Middle East in Europe (English version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Стипендии на New Europe College, Букурещ 2009 - 2010 г. (Bulgarian version)

NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

"United Europe - Divided Memory" and "Religion and Secularism" (English version)

"The Ghosts of the Past: everyday life 20 years after the Fall of Communism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Покана за публикации в "СЛОВО" (Bulgarian version)

(English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Последният брой на Balkanologie е достъпен онлайн (Bulgarian version)

Balkanologie Journal last issue is online (English version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton" (Bulgarian version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

"1989 – Images of Change" (English version)

Излезе актуалният брой на бюлетина на ЦАИ (Bulgarian version)

CAS Newsletter Latest Issue (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Post-Communism and the New European Identity" (English version)

"William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Стипендия "Политическата икономия на Юго-източна Европа" (Bulgarian version)

Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Diplomats and Dreamers: The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Postdoc Position at the Swiss Forum for Migration and Population Studies (English version)

"Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

12 докторантски позиции към Виенския университет (Bulgarian version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Call for papers: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

Call for Papers for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

"История на семейството и домакинството в сравнителна европейска перспектива" (Bulgarian version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

"Monetary Policy during Economic Crises: a Comparative and Historical Perspective" (English version)

Изследователска стипендия в областта на политикономията на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

ARCS Spring Prgoramme 2010 (English version)

Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

5th Doctoral Conference in Thessaloniki (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Balkan Heritage Field School Projects in 2010 (English version)

Journal Southeastern Europe (English version)

"Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Bulgarian version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Технологии и отношенията Изток-Запад: Трансфери, паралелни истории и европейската лаборатория" (Bulgarian version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

Joint Balkan History Project (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Теми и изследвания от годишника на NEC (Bulgarian version)

New Europe College EUROPA Programme Yearbook 2006-2007 (English version)

Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Call for Applications: 10 International Research Fellowships (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Fernand Braudel Senior Fellowships (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

"Трансфери на философски и научни текстове от класическата античност" (Bulgarian version)

Call for Publications: "Transmission of Philosophical and Scientific Texts from Classical Antiquity" (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Four qualifying scholarships for graduates (English version)

12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

"Between Two Motherlands" (English version)

"Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

"Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

"Мръсни съюзничества: престъпленията като източник на доходи в 'националните' борби на пост-комунистическа Европа и Близкия Изток" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Call for Papers: "Nationalism and the City" (English version)

Free on-line collection of feminist texts from Europe (English version)

"Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Лятна школа за работа в архиви (Bulgarian version)

Summer Institute on Conducting Archival Research, 21-25 May, 2012 (English version)

New Europe College обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

"Месианистична Персия и 'Четвъртия звяр'" (Bulgarian version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

"The History of Southeast Europe. From the Early Middle Ages to the Present" (English version)

"Суверенитет и „реален социализъм“ . 16-та република – метафора или реална перспектива?" (Bulgarian version)

Докторантски и постдокторантски стипендии на израелски университети (Bulgarian version)

Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

"Комунизмът, национализмът и държавата в следовенна Европа" (Bulgarian version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

"Икономическа, политическа и социална криза в ЕС: предизвикателства и възможности” (Bulgarian version)

"Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

"Milena Jesenska" Fellowships for journalists 2012/2013 (English version)

"Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Addressing Qualitz of Work in Europe" (English version)

"Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" (Bulgarian version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

"Европейски цивилизационен процес. Избрани студии" (Bulgarian version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Статии на Ерик Хобсбаум със свободен достъп (Bulgarian version)

"Europe in the Middle East - The Middle East in Europe" (English version)

Three Junior Fellowships for historians of Eastern Europe (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

The Imre Kertész Kolleg Jena offers long-term Fellowships (English version)

Deadline: A programme for future European leaders in the fields of science, business, politics, culture and administration (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

"Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

"Decentering Art of the Former East" (English version)

Associate Research Fellow: Fall of State Socialism (English version)

13-та международна конференция върху Централна и Източна Европа (Bulgarian version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Rebellion and Protest from Maribor to Taksim. Social Movements in the Balkans" (English version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Paradise Found, or Paradise Lost? Nostalgia, Culture and Identity in Central and Eastern Europe" (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Авторитетът на малката държава в йерархични режими: България между експлоатация и сътрудничество" (Bulgarian version)

"Европа и новите й граждани: от мобилизации до избори" (Bulgarian version)

"Collective vs Collected Memories. 1989-1991 from an Oral History Perspective" (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Покана за 22-та Международна конференция на европеистите (Bulgarian version)

Call for Papers: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

"(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Международните стипендии на New Europe College, Букурещ (Bulgarian version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Европа на кръстопът или критика на утвърждаването" (Bulgarian version)

"Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Fellowships Imre Kertész Kolleg 2015-16 (Jena) (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

Удължен срок: 10-та конференция на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

Forum "Cultures of History" (English version)

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската" (Bulgarian version)

"Дигитално творчество по време на криза: България в глобалния котекст (Bulgarian version)

Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgaria in the Global Context (English version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Лекционна програма на Американски научен център в София (Bulgarian version)

American Research Center in Sofia: Fall 2015 Schedule (English version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

Докторантска стипендия върху политическите и икономическите отношения между Изтока и Запада в Европа през 70-те на XX в. (Bulgarian version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

Пролетните лекции в Американския изследователски център (Bulgarian version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Среща с полския писател Януш Рудницки (Bulgarian version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

Покана за участие: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Лекция на проф. Ян Ридел "Памет и солидарност" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Конференция "Надмощие и приспособяване" (Bulgarian version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

Юбилейна конференция "Как живеем заедно: общности, институции, мрежи" (Bulgarian version)

"София - идеология, градоустройство и живот по време на социализма" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg in Jena offers Fellowships for the academic year 2018-2019 (English version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

"Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите” в България?" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

"Противоборствата на Балканите": Лекция от Иво Банац (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на NEW EUROPE COLLEGE в Букурещ (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Лекция: "Ислямска държава (ИД) преди и след ал-Багдади" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

Лекция: "Популизъм Изток и Запад: емпирична и теоретична съпоставка" (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

Покана за участие: "Нови предизвикателства пред социалните и хуманитарните науки" (Bulgarian version)

Покана: "В сянката на империите. Имперски наследства и митологии в Източна Европа" (Bulgarian version)

Call for Applications: Shadows of Empires. Imperial Legacies and Mythologies in East Central Europe (English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Публична дискусия: "Докато спорим, не забравяме" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на Института "Лайбниц" в Регенсбург (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Конкурс за докторанти и постдокторанти по проект "Европейският Левиатан" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)

Събития

Интердисциплинарен исторически семинар (Bulgarian version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770-1945" (English version)

Покана за участие в интердисциплинарна конференция (Bulgarian version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"'Новата' 'либерална' Европа: размисли, тревоги, визии" (Bulgarian version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

Гостуващи лектори на ЦАИ: проф. Мишел Вернер (Bulgarian version)

CAS Guest Lecture Series: Michael Werner (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Мултикултурализмът: проблемни възли, парадигми, идеологии" (Bulgarian version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Покана за участие в семинар посветен на комунизма (Bulgarian version)

Appel a Contributions (Call for Papers) (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Публична лекция на проф. Морис Рош (Bulgarian version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

22nd Annual Congress of the European Economic Association (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Краен срок: покана за публикация в сп. "Slovo" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Papers - SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals: Deadline (English version)

Краен срок: "Разводът, жените и семействата на Балканите (XVIII - XX в.)" (Bulgarian version)

Deadline: "Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

Deadline: Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

Deadline: European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Публична лекция и семинар на проф. Марта Петрусевич (Bulgarian version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Registration Deadline. Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

CfA Deadline: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

CFP Deadline for the "Funding, Equity and Efficiency" the Conference on Higher Education (English version)

CfPDeadline: Women and Gnder in Socialist Eastern Europe (English version)

Deadline of CfP: 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

Upcoming Deadline for CRC's Fall 2007 Sessions (English version)

deadline: Call for papers on 'Panel, Consumer Regimes and Cultures in the Enlarged Europe' (English version)

Deadline: Fellowships in socio-political economy, short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Deadline: Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

Deadline of CFP: "Nationalism, East and West:Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood" (English version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: Annual Conference of the British Association... (English version)

Deadline: "The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

Deadline: "Overcoming the Iron Curtain: Visions ..." (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Краен срок: Изследователски стипендии за млади учени от Европа (Bulgarian version)

Deadline: Go8 European Fellowships (English version)

"Anti-Americanism: From Bad Table Manners to Terrorism" (English version)

Краен срок: Покана за публикации в списание "SLOVO" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

Deadline: "Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Publications Deadline: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers Deadline: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Deadline: Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Краен срок: 10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Deadline: Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Краен срок: Летен курс за провеждане на архивни изследвания (Bulgarian version)

Deadline: Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Краен срок: Обучение за изготвяне на индивидуални проекти на млади учени (Bulgarian version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Fellowships Deadline in European and International Tax Law (English version)

Deadline: "East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

Deadline: "Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Deadline: PhD Bursaries in EU Politics & Contemporary History (English version)

Краен срок: "Системни промени в обществата на Югоизточна Европа: ..." (Bulgarian version)

Deadline: "System changes of South East European societies:..." (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Краен срок: Преподавателска позиция в областта на османистиката (Bulgarian version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"Революциите от 1989 г. в Централна и Източна Европа: 20 години по-късно" (Bulgarian version)

Deadline: "The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Deadline: European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Call for Papers Deadline: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Deadline: Robert Bosch Fellowships (English version)

Deadline: Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

Deadline: 3rd Konitsa Summer School in Anthropology (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Deadline: "Changing Dynamics of the Danubian Region..." (English version)

"Нови подходи в сравнителната история в Централна, Източна и Югоизточна Европа" (Bulgarian version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Deadline: "The Making of the Humanities" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Краен срок: Стипендиантска програма "Европа" (Bulgarian version)

Deadline: 2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Deadline: Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

Deadline: “Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe” (English version)

Fellowships Deadline: "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

Краен срок: Подпомагане на изследователски срещи и визити от CEU и HESP (Bulgarian version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Краен срок: "Европейските градове между демокрацията и тоталитарните системи" (Bulgarian version)

Deadline: "European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

"Calendric Public Rituals as an Expression of Identity: Central Europe and the Balkans after 1985" (English version)

Представяне на книгата "Изучаването на народа в Народните републики" (Bulgarian version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

Deadline: Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Deadline: "Europe Before and After 1989" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Краен срок: Европа в Близкия Изток и Близкия Изток в Европа (Bulgarian version)

Deadline: Europe in the Middle East - the Middle East in Europe (English version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Краен срок: Стипендии на New Europe College, Букурещ 2009 - 2010 г. (Bulgarian version)

Deadline: NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Deadline: Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Deadline: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

Deadline: "The Ghosts of the Past: everyday life 20 years after the Fall of Communism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Краен срок: Покана за публикации в "СЛОВО" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

(English version)

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton" (Bulgarian version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

Deadline: "1989 – Images of Change" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Deadline: "William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Стипендия краен срок: "Политическата икономия на Юго-източна Европа" (Bulgarian version)

Fellowship Deadline on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadeline: The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Deadline: Postdoc Position at the Swiss Forum for Migration and Population Studies (English version)

Deadline: "Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Краен срок: 12 докторантски позиции към Виенския университет (Bulgarian version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Deadline: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Deadline: Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Deadline for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

Краен срок: "История на семейството и домакинството в сравнителна европейска перспектива" (Bulgarian version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

Deadline: 6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Deadline: "Monetary Policy during Economic Crises: a Comparative and Historical Perspective" (English version)

Краен срок: Изследователска стипендия в областта на политикономията на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Deadline: Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Deadline: 5th Doctoral Conference in Thessaloniki (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Краен срок: "Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Bulgarian version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Краен срок: "Технологии и отношенията Изток-Запад: Трансфери, паралелни истории и европейската лаборатория" (Bulgarian version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Deadline: Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

Deadline: Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Deadline: Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Call for Applications Deadline: 10 International Research Fellowships (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Краен срок: Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Deadline: Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications Deadline (English version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Deadline: Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: Four qualifying scholarships for graduates (English version)

Deadline: 12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

Deadline: "Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Deadline: "Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

"Мръсни съюзничества: престъпленията като източник на доходи в 'националните' борби на пост-комунистическа Европа и Близкия Изток" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Call for Papers Deadline: "Nationalism and the City" (English version)

Deadline: "Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Краен срок: Лятна школа за работа в архиви (Bulgarian version)

Краен срок: New Europe College обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

"Месианистична Персия и 'Четвъртия звяр'" (Bulgarian version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

"Суверенитет и „реален социализъм“ . 16-та република – метафора или реална перспектива?" (Bulgarian version)

Краен срок: Докторантски и постдокторантски стипендии на израелски университети (Bulgarian version)

Deadline: Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Deadline: The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

Deadline: Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

Краен срок: "Комунизмът, национализмът и държавата в следовенна Европа" (Bulgarian version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Краен срок: "Икономическа, политическа и социална криза в ЕС: предизвикателства и възможности” (Bulgarian version)

Deadline: "Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

Deadline: "Milena Jesenska" Fellowships for journalists 2012/2013 (English version)

Deadline: "Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Deadline: "Addressing Quality of Work in Europe" (English version)

Краен срок: "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" (Bulgarian version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

"Европейски цивилизационен процес. Избрани студии" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Deadline: "Europe in the Middle East - The Middle East in Europe" (English version)

Deadline: Three Junior Fellowships for historians of Eastern Europe (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

(English version)

A programme for future European leaders in the fields of science, business, politics, culture and administration (English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Deadline: "Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Deadline: "Decentering Art of the Former East" (English version)

Deadline: Associate Research Fellow - Fall of State Socialism (English version)

13-та международна конференция върху Централна и Източна Европа (Bulgarian version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Rebellion and Protest from Maribor to Taksim. Social Movements in the Balkans" (English version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Paradise Found, or Paradise Lost? Nostalgia, Culture and Identity in Central and Eastern Europe" (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Авторитетът на малката държава в йерархични режими: България между експлоатация и сътрудничество" (Bulgarian version)

Краен срок: "Европа и новите й граждани: от мобилизации до избори" (Bulgarian version)

Deadline: "Collective vs Collected Memories. 1989-1991 from an Oral History Perspective" (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Краен срок: Покана за 22-та Международна конференция на европеистите (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

Deadline: "(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Краен срок: Международните стипендии на New Europe College, Букурещ (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Европа на кръстопът или критика на утвърждаването" (Bulgarian version)

Deadline: "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Deadline: Fellowships Imre Kertész Kolleg 2015-16 (Jena) (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

10-та конференция на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската" (Bulgarian version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (Bulgarian version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

"Модернизацията на Югоизточна Европа (19-21 в.)" (Bulgarian version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

"Статистиката в археологията: модел за една релативна хронология" (Bulgarian version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Среща с полския писател Януш Рудницки (Bulgarian version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Лекция на проф. Ян Ридел "Памет и солидарност" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Краен срок: Конференция "Надмощие и приспособяване" (Bulgarian version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

Юбилейна конференция "Как живеем заедно: общности, институции, мрежи" (Bulgarian version)

"София - идеология, градоустройство и живот по време на социализма" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg in Jena offers Fellowships for the academic year 2018-2019 (English version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

"Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите” в България?" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

"Противоборствата на Балканите": Лекция от Иво Банац (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на NEW EUROPE COLLEGE в Букурещ (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Лекция: "Ислямска държава (ИД) преди и след ал-Багдади" (Bulgarian version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)

Лекция: "Популизъм Изток и Запад: емпирична и теоретична съпоставка" (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

Покана за участие: "Нови предизвикателства пред социалните и хуманитарните науки" (Bulgarian version)

Покана: "В сянката на империите. Имперски наследства и митологии в Източна Европа" (Bulgarian version)

Call for Applications: Shadows of Empires. Imperial Legacies and Mythologies in East Central Europe (English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Краен срок: Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

Deadline: IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Публична дискусия: "Докато спорим, не забравяме" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Краен срок: Изследователски стипендии на Института "Лайбниц" в Регенсбург (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Крайни срокове: Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Краен срок: Конкурс за докторанти и постдокторанти по проект "Европейският Левиатан" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.