Начало > Търсене

Търсене

Търсене на Bulgaria,

Намерени резултати: 98

Потребители

Tsoni Tsonev (English version)

Rumiana Stoilova (English version)

Maria Kotseva (English version)

Aleksandar Stoykov (English version)

Публикации

Cross-national mentoring NGOs in transition societies (Bulgarian version)

Cross-national Mentoring NGOs in Transition Societies (English version)

School and Schooling in the Kigdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 2 (Education in Urban Areas) (Bulgarian version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

CLS Seminar ‘The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History’ (English version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

CfP: Panel, Consumer Regimes and Cultures in the Enlarged Europe (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Robert Bosch Fellowships (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност" (Bulgarian version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Governmental elite in Romania and Bulgaria during the second half of the nineteenth and early twentieth century. Social history" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Отвъд омразата, отвъд носталгията" (Bulgarian version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Стипендии за докторанти в напреднала фаза (Bulgarian version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

ARCS Spring Prgoramme 2010 (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Balkan Heritage Field School Projects in 2010 (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Between Two Motherlands" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

New Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

"(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Human Capital and Economic Growth in Bulgaria, 1949-2005 (English version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Deadline: "System changes of South East European societies:..." (English version)

Deadline: Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Deadline: Robert Bosch Fellowships (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Отвъд омразата, отвъд носталгията" (Bulgarian version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

Deadline: Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Краен срок: Стипендии за докторанти в напреднала фаза (Bulgarian version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

Deadline: Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Deadline: Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Deadline: "(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.