Начало > Търсене

Търсене

Търсене на transition

Намерени резултати: 71

Потребители

Милена Кремъкова (Bulgarian version)

Georgi Burnaski (English version)

Публикации

Once Upon a Time... There Was The Town of Kotel. Urban representations, narratives and identities in transition. (English version)

Cross-national mentoring NGOs in transition societies (Bulgarian version)

Cross-national Mentoring NGOs in Transition Societies (English version)

The Culture of Camouflage - the Culture of the Transition form Modernity to Postmodernity (English version)

Новини

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

"Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)" (Bulgarian version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

"Europe Before and After 1989. Trans-national and comparative perspectives on Eastern & Western Europe" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Post-Communism and the New European Identity" (English version)

The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Diplomats and Dreamers: The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Двадесет години по-късно: Комунистическите режими в Централна и Източна Европа като споделено минало" (Bulgarian version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Residential fellowships for advanced study (English version)

"Between Two Motherlands" (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

"Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Събития

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Deadline: "Europe Before and After 1989" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Deadeline: The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Двадесет години по-късно: Комунистическите режими в Централна и Източна Европа като споделено минало" (Bulgarian version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Deadline: Residential fellowships for advanced study (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

Deadline: "Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" (Bulgarian version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.