Начало > Търсене

Търсене

Търсене на education

Намерени резултати: 204

Потребители

Pepka Boyadjieva (English version)

Svetlana Tacheva (English version)

Kalina Sotirova (English version)

Dessislava Petkova (English version)

Tsvetan Simeonov (English version)

Rumiana Stoilova (English version)

Leah Davcheva (English version)

Борислав Тошев (Bulgarian version)

Emilia Marinova (English version)

Liliana Dvoryanova (English version)

Julinda Cilingiri (English version)

Aida Kalender (English version)

Yonka Parvanova (English version)

Darina Mineva (English version)

Veselka Manavska (English version)

Vesselina Kachakova (English version)

Публикации

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

ПЕДАГОГИКА И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В НБУ (Bulgarian version)

School and Schooling in the Kigdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 2 (Education in Urban Areas) (Bulgarian version)

Към теорията на образователните реформи в България: серия от статии под общото заглавие "Преди да е станало късно" (Bulgarian version)

Българският принос в световната наука и основни критерии за оценка на постиженията на учените (Bulgarian version)

Olympism and Globalism (English version)

The Scholarly Publication: What and Where. Bulgarian J. Science & Education Policy, 7, 245-263 (2013) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

My Contribution to BulgarianScienceProblems in 2013 . Bulgarian J. Science and Education Policy, 7, 165-191 (2013) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

Състояние и перспективи на научните изследвания в България: проблеми и слабости в научната политика. Bulgarian J. Science & Education Policy, 8, 245-258 (2014) (Bulgarian version)

The Successful Scientific Periodicals: Contemporary Issues. Bulgarian J. Science & Education Policy, 8, 259-271 (2014) (Bulgarian version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

"Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

Conference on Higher Education: "Funding, Equity and Efficiency". November 21-24, 2007 (English version)

Конкурс: стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

Fellowships in socio-political economy and poverty: short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

"Контекстуализиране на класическото минало: ..." (Bulgarian version)

"Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts" (English version)

Обява за проектен координатор (английски език) (Bulgarian version)

Centre for Advanced Study Sofia (CAS) is seeking for Project Coordinator (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

"Идеята на образованието" (Bulgarian version)

"The Idea of Education" (English version)

Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

"Governmental elite in Romania and Bulgaria during the second half of the nineteenth and early twentieth century. Social history" (English version)

2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

"Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

5th Doctoral Conference in Thessaloniki (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Culture and Identity: How They Influence Governance (English version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Joint Balkan History Project (English version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Call for Applications: 10 International Research Fellowships (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Фондация "Александър фон Хумболд" с лекция на "Образование без граници" (Bulgarian version)

Sofja Kovalevskaja Award for promising young researchers (English version)

2011 Turkish Cultural Foundation Fellowships (English version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Покана за публикации: "Балканите: Минало, настояще и бъдеще" (Bulgarian version)

Call for Papers: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

"Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

Програма BG09 "Фонд за стипендии на ЕИП” (Bulgarian version)

"Полови роли и възгледи за образованието, наемната работа и семейния живот в Румъния и България" (Bulgarian version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Лекции в София на философа Марк Дибен (Bulgarian version)

Публична лекция на Красимир Стоянов "Образование и миграция" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Карол отново дава стипендия на докторант (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021 (Bulgarian version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

Краен срок за "Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

Deadline: "Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Deadline: European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

CFP Deadline:'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

CFP Deadline for the "Funding, Equity and Efficiency" the Conference on Higher Education (English version)

Краен срок: Конкурс за стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

Deadline: Fellowships in socio-political economy, short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Краен срок: "Идеята на образованието" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Краен срок: Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Deadline: HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Краен срок: ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Deadline: Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

Deadline: 2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Deadline: "Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Deadline: 2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Deadline: 5th Doctoral Conference in Thessaloniki (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

"Culture and Identity: How They Influence Governance" (English version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Call for Applications Deadline: 10 International Research Fellowships (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Deadline: Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Краен срок: Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Фондация "Александър фон Хумболд" с лекция на "Образование без граници" (Bulgarian version)

Deadline: Sofja Kovalevskaja Award for promising young researchers (English version)

Deadline: 2011 Turkish Cultural Foundation Fellowships (English version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Краен срок: "Балканите: Минало, настояще и бъдеще" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Deadline: Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Deadline: "Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

Краен срок: Програма BG09 "Фонд за стипендии на ЕИП” (Bulgarian version)

"Полови роли и възгледи за образованието, наемната работа и семейния живот в Румъния и България" (Bulgarian version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Лекции в София на философа Марк Дибен (Bulgarian version)

Публична лекция на Красимир Стоянов "Образование и миграция" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Карол отново дава стипендия на докторант (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021 (Bulgarian version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.