Начало > Търсене

Търсене

Търсене на REVIEW

Намерени резултати: 160

Потребители

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Юлиан Митев (Bulgarian version)

Katherina Kokinova (English version)

Публикации

Културна Феноменология на Правото и Топологически подход към Правото (Bulgarian version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

The sound as a means of decorative strategy in video art (Bulgarian version)

Новини

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Ново научно списание "Социология на културата" кани автори (Bulgarian version)

New Journal ‘Cultural Sociology’, Call for Papers (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ бр. I, No.1 (Bulgarian version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ Volume I, No.1 (English version)

CfP: IICCR's Yearbook он 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

"The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

Call for Publications: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

"Southeastern Europe", a new interdisciplinary academic journal (English version)

Liberty ’56. Side View on Hungarian Upspring (English version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Докторантско научно списание "Социална наука" търси редактор (Bulgarian version)

Vacant position in the editorial board of Graduate Journal of Social Science (English version)

"Неустоимият чар на слабия: филосфстване в/за Източна Европа" (Bulgarian version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

"Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe" (English version)

Comparative and Continental Philosophy Journal (English version)

Call for Papers: Journal Southeastern Europe (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

University of Pittsburgh invites applications for a residential Fellow (English version)

(English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

‘Philosophical Papers and Reviews (PPR)' (English version)

Advanced Academia Programme (English version)

"Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

Journal Southeastern Europe (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Редакцията на научното списание "История на труда" търси автори на рецензии (Bulgarian version)

Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Grants for foreign researchers in Romania (English version)

Call for Publications: "Transmission of Philosophical and Scientific Texts from Classical Antiquity" (English version)

Residential fellowships for advanced study (English version)

"Between Two Motherlands" (English version)

Visit SAGE Open - an open-access publication (English version)

2011 Turkish Cultural Foundation Fellowships (English version)

Call for Papers: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

„Бекет и филосфията” (Bulgarian version)

Call for Papers: Sociology Mind (English version)

Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна, корупцията" (Bulgarian version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

Удължен срок: 10-та конференция на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

Forum "Cultures of History" (English version)

"Дигитално творчество по време на криза: България в глобалния котекст (Bulgarian version)

Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgaria in the Global Context (English version)

"Въведение в съвременното изкуство" (Bulgarian version)

Докторантска стипендия върху политическите и икономическите отношения между Изтока и Запада в Европа през 70-те на XX в. (Bulgarian version)

"Women’s Movements, Power, and the State" (English version)

"1956, съпротива и културна опозиция в централна Източна Европа" (Bulgarian version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Пролетните лекции в Американския изследователски център (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

Imre Kertész Kolleg in Jena offers Fellowships for the academic year 2018-2019 (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Събития

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Ново научно списание "Социология на културата" кани автори (Bulgarian version)

New Journal ‘Cultural Sociology’, Call for Papers (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Deadline: Call for Papers - SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

Deadline of CfP: 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Deadline: "The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

Deadline: Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

Call for Publications Deadline: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

"Неустоимият чар на слабия: филосфстване в/за Източна Европа" (Bulgarian version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Deadline: HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Deadline: “Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe” (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Deadline: University of Pittsburgh invites applications for a residential Fellow (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

Deadline: Advanced Academia Programme (English version)

Deadline: "Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Краен срок: Редакцията на научното списание "История на труда" търси автори на рецензии (Bulgarian version)

Deadline: Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Deadline: Grants for foreign researchers in Romania (English version)

Deadline: Residential fellowships for advanced study (English version)

Deadline: 2011 Turkish Cultural Foundation Fellowships (English version)

Call for Papers Deadline: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

„Бекет и филосфията” (Bulgarian version)

(English version)

Deadline: Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна, корупцията" (Bulgarian version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

10-та конференция на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

"Women’s Movements, Power, and the State" (English version)

"1956, съпротива и културна опозиция в централна Източна Европа" (Bulgarian version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

"Статистиката в археологията: модел за една релативна хронология" (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

Imre Kertész Kolleg in Jena offers Fellowships for the academic year 2018-2019 (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.