Начало > Търсене

Търсене

Търсене на 2016

Намерени резултати: 261

Потребители

Йордан Желев (Bulgarian version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Кармел Дахер (Bulgarian version)

Благовест Върбаков (Bulgarian version)

Blagovest Varbakoff (English version)

Публикации

ECONOMIC LESSONS, PERSPECTIVES AND CHALLENGES FROM THE BALKANS (Bulgarian version)

Словашки език - самоучител по в диалози (Slovenčina pre Bulharov), ГРАММА: Плевен, 2016, ISBN 978-954-2943-09-9. (Bulgarian version)

Новини

Програма за индивидуални стипендии "Advanced Academia" на ЦАИ (Bulgarian version)

Стипендии на Парижкия Институт за академични изследвания (Bulgarian version)

Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

Стипендиантска програма на EURIAS за 2015-2016 (Bulgarian version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

Комисията "Фулбрайт" обяви новия конкурс за стипендии (Bulgarian version)

Стипендии на Център "Имре Кертеж" 2015-16 (Йена) (Bulgarian version)

Три краткосрочни стипендии към Института за европейски глобални изследвания, Базел (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация "Мацумае" (Bulgarian version)

Програма BG09 "Фонд за стипендии на ЕИП” (Bulgarian version)

Финансиране на кратки изследователски пътувания (Bulgarian version)

Support for Short Term Scientific Missions (English version)

"Демократизация и национализъм в Европа, 1870-1920" (Bulgarian version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Програма за гост-изследователи към Института за източни и югоизточни изселдвания в Регенсбург (Bulgarian version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Прием на редовни и задочни докторанти в Софийски университет (Bulgarian version)

Стипендиантска програма за утвърдени учени на Центъра за културни и социални изследвания, Ерфурт 2016/17 (Bulgarian version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

"Региони на паметта като дискурс и представа" (Bulgarian version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

"Между класата и нацията: труд и идентичност по време на късния социализъм" (Bulgarian version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия (Bulgarian version)

"Повторение и идентичностни модели" (Bulgarian version)

Текущи стипендиантски програми на Института за академични изследвания на CEU (Bulgarian version)

Calls for fellowship applications at CEU IAS (English version)

Докторска програма на Европейския институт във Флоренция (Bulgarian version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Въведение в съвременното изкуство" (Bulgarian version)

"Повторение и образователни модели" (Bulgarian version)

"Женските движения, властта и държавата" (Bulgarian version)

"Women’s Movements, Power, and the State" (English version)

"1956, съпротива и културна опозиция в централна Източна Европа" (Bulgarian version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

XХV Юбилейна международна кръгла маса "Звездите на Балканите" (Bulgarian version)

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Конфесионална динамика на ислямската юридическа мисъл и практика в Османската империя, XV-XVIII в." (Bulgarian version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

Лекции в София на философа Марк Дибен (Bulgarian version)

"Кой се страхува от женското тяло? Раждане и автономност" (Bulgarian version)

"Мобилни фантасмагории" (Bulgarian version)

"Повторение и лирически модел" (Bulgarian version)

Шести Атанас-Славови четения (Bulgarian version)

"Европа след атаките в Париж" (Bulgarian version)

"Просвещението от незападна перспектива" (Bulgarian version)

"Алтернативната религиозност в Източна Европа по време на комунизма" (Bulgarian version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

"Разузнаванията на комунистическа България и Варшавският пакт срещу НАТО" (Bulgarian version)

Пролетните лекции в Американския изследователски център (Bulgarian version)

"Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война" (Bulgarian version)

"Европа и бежанците: на ръба на извънредно положение ли е Европа?" (Bulgarian version)

"Срещите на бъдещето с Лионел Ростен" (Bulgarian version)

Годишните награди на Портал "Култура" (Bulgarian version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

Публично представяне: "Държавна сигурност - предимство по наследство" (Bulgarian version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

Международна конференция "Силата на думите: мрежи, радикализация, осмиване" (Bulgarian version)

Преводаческа работилница с водещ – д-р Магдалена Питлак (Bulgarian version)

Публична лекция на Красимир Стоянов "Образование и миграция" (Bulgarian version)

Четвърти брой на сп. dВЕРСИЯ – „Реконструкции“ (Bulgarian version)

Има ли алтернатива икономиката на консумеризма, възможна ли е икономика „без растеж“? (Bulgarian version)

Представяне на българското издание на книгите на Ришард Капушчински (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

Публична дискусия: "Недоверие и институции - къде са младите?" (Bulgarian version)

"Полската историческа памет в контекста на дейността на Института за национална памет" (Bulgarian version)

"Невронауките: загадка ли е все още човешкият мозък?" (Bulgarian version)

"Човешкото разбиране: граници, несъизмеримост, плуралистичност" (Bulgarian version)

Конкурс за докторанти на Институт за изследване на обществото и знанието, БАН (Bulgarian version)

Конкурс за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Кл. Охридски" за 2016 г. (Bulgarian version)

Пети конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност Софийски университет "Св. Климент Охридски” (Bulgarian version)

"Успешната история на комунизма: шпионският роман" (Bulgarian version)

"Хуманитаристика по диагонал: динамика на научните полета" (Bulgarian version)

"Порядък от предмети на градското народно творчество в пост-социалистическите обществени пространства между панелните блокове в София" (Bulgarian version)

" Лов на вещици в двора на великия хан: магия, суеверия и тяхната политическа употреба в Монголската империя през XIII век" (Bulgarian version)

"Държавна сигурност и българската интелигенция“от документалната ни поредица „Из архивите на ДС" (Bulgarian version)

Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб (Bulgarian version)

IX Национална школа за докторанти и млади изследователи (Bulgarian version)

Лекция: "Две напред, една назад: трудният процес на демократизация в Турция" (Bulgarian version)

Среща с полския писател Януш Рудницки (Bulgarian version)

Свободни академични позиции в Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

"Диалог по диагонал: Медии, общество, култура" (Bulgarian version)

"Арабската пролет! Каква равносметка 5 години по-късно?" (Bulgarian version)

Нова книга на проф. Ивайло Знеполски: "Как се променят нещата? От инциденти до Голямото събитие" (Bulgarian version)

Дискусия и представяне на проекта „Мултиполис – образите на града” (Bulgarian version)

Стипендии на Център "Имре Кертеж" Йена за 2017 г. (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

"Теоретичен семинар "Човекът – мярка за всички неща?" (Bulgarian version)

Национална докторантска конференция по социология (Bulgarian version)

Конференция "Видеоигрите и университетът" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

"Мегаполис: докъде може да расте един град?" (Bulgarian version)

Публична лекция: "Красотата на физиката" (Bulgarian version)

Държавна сигурност и разузнавателните служби на страните от Източния блок (1944-1989) (Bulgarian version)

Българското общество и пряката демокрация. Референдум и справедливост (Bulgarian version)

„Нюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници“ (Bulgarian version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

"Как живеем заедно: общности, институции, мрежи" (Bulgarian version)

"Полската обществена трансформация и ангажираността на Полша в процесите на демократизация" (Bulgarian version)

"Държавна сигурност и българската енергетика (1944 – 1991)" (Bulgarian version)

"XVII Климентови четения за млади изследователи" (Bulgarian version)

Семинар: "Геният на мястото" (Bulgarian version)

Лекция на проф. Ян Ридел "Памет и солидарност" (Bulgarian version)

"Законите в юридически и обществен контекст: преди и сега" (Bulgarian version)

"Посткомунистическата мафиотска държава: случаят Унгария" (Bulgarian version)

"Културата като дистанция. Единадесет есета по културна антропология" (Bulgarian version)

Трета годишна награда за есе върху медийна/кино тема от Източна Европа (Bulgarian version)

Нова книга: "Художникъ". Спомени и факти за създаването на сп. Художник (Bulgarian version)

Лекционна поредица по програма Advanced Academia за 2016 - 2017 (Bulgarian version)

Нова книга: "Театърът в България. 1989-2015" (Bulgarian version)

Лекция: "Aнджей Вайда. In Memoriam" (Bulgarian version)

Докторантска конференция: "Новият човек в социалистическото общество" (Bulgarian version)

Нова книга: Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“ (Bulgarian version)

"София - идеология, градоустройство и живот по време на социализма" (Bulgarian version)

Теориите за четенето в България (Bulgarian version)

"Референдумът в Турция като Кутията на Пандора. Какво предстои след резултата?" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

"Нагласи на мюсюлманите в България - 2016 г." (Bulgarian version)

Дискусия: "Референдуми, идентичности, гражданско общество" (Bulgarian version)

Лекция на Атанас Славов: "Парадокси на гражданското участие" (Bulgarian version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" (Bulgarian version)

"Красотата, която споделяме" (Bulgarian version)

Нова книга: "Възрожденският Пловдив: трансформация, хегемония, национализъм" (Bulgarian version)

Събития

Програма за индивидуални стипендии "Advanced Academia" на ЦАИ (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендии на Парижкия Институт за академични изследвания (Bulgarian version)

Deadline: Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

Краен срок: Стипендиантска програма на EURIAS за 2015-2016 (Bulgarian version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

Комисията "Фулбрайт" обяви новия конкурс за стипендии (Bulgarian version)

Стипендии на името на Център "Имре Кертеж" 2015-16 (Йена) (Bulgarian version)

Три краткосрочни стипендии към Института за европейски глобални изследвания, Базел (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация "Мацумае" (Bulgarian version)

Краен срок: Програма BG09 "Фонд за стипендии на ЕИП” (Bulgarian version)

Финансиране на кратки изследователски пътувания (Bulgarian version)

Support for Short Term Scientific Missions (English version)

"Демократизация и национализъм в Европа, 1870-1920" (Bulgarian version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (Bulgarian version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Прием на редовни и задочни докторанти в Софийски университет (Bulgarian version)

Стипендиантска програма за утвърдени учени на Центъра за културни и социални изследвания, Ерфурт 2016/17 (Bulgarian version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

"Региони на паметта като дискурс и представа" (Bulgarian version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

"Между класата и нацията: труд и идентичност по време на късния социализъм" (Bulgarian version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия (Bulgarian version)

"Повторение и идентичностни модели" (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендии на Института за академични изследвания на CEU (Bulgarian version)

Calls for fellowship applications at CEU IAS (English version)

Докторска програма на Европейския институт във Флоренция (Bulgarian version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Повторение и образователни модели" (Bulgarian version)

"Женските движения, властта и държавата" (Bulgarian version)

"Women’s Movements, Power, and the State" (English version)

"1956, съпротива и културна опозиция в централна Източна Европа" (Bulgarian version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

XХV Юбилейна международна кръгла маса "Звездите на Балканите" (Bulgarian version)

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Конфесионална динамика на ислямската юридическа мисъл и практика в Османската империя, XV-XVIII в." (Bulgarian version)

Лекции в София на философа Марк Дибен (Bulgarian version)

"Кой се страхува от женското тяло? Раждане и автономност" (Bulgarian version)

"Мобилни фантасмагории" (Bulgarian version)

"Повторение и лирически модел" (Bulgarian version)

Шести Атанас-Славови четения (Bulgarian version)

"Европа след атаките в Париж" (Bulgarian version)

"Просвещението от незападна перспектива" (Bulgarian version)

"Алтернативната религиозност в Източна Европа по време на комунизма" (Bulgarian version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

"Разузнаванията на комунистическа България и Варшавският пакт срещу НАТО" (Bulgarian version)

"Статистиката в археологията: модел за една релативна хронология" (Bulgarian version)

"Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война" (Bulgarian version)

"Европа и бежанците: на ръба на извънредно положение ли е Европа?" (Bulgarian version)

"Срещите на бъдещето с Лионел Ростен" (Bulgarian version)

Годишните награди на Портал "Култура" (Bulgarian version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

Публично представяне: "Държавна сигурност - предимство по наследство" (Bulgarian version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

Международна конференция "Силата на думите: мрежи, радикализация, осмиване" (Bulgarian version)

Преводаческа работилница с водещ – д-р Магдалена Питлак (Bulgarian version)

Публична лекция на Красимир Стоянов "Образование и миграция" (Bulgarian version)

Има ли алтернатива икономиката на консумеризма, възможна ли е икономика „без растеж“? (Bulgarian version)

Представяне на българското издание на книгите на Ришард Капушчински (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

Публична дискусия: "Недоверие и институции - къде са младите?" (Bulgarian version)

"Полската историческа памет в контекста на дейността на Института за национална памет" (Bulgarian version)

"Невронауките: загадка ли е все още човешкият мозък?" (Bulgarian version)

"Човешкото разбиране: граници, несъизмеримост, плуралистичност" (Bulgarian version)

Конкурс за докторанти на Институт за изследване на обществото и знанието, БАН (Bulgarian version)

Конкурс за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Кл. Охридски" за 2016 г. (Bulgarian version)

Пети конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност Софийски университет "Св. Климент Охридски” (Bulgarian version)

"Успешната история на комунизма: шпионският роман" (Bulgarian version)

"Хуманитаристика по диагонал: динамика на научните полета" (Bulgarian version)

"Порядък от предмети на градското народно творчество в пост-социалистическите обществени пространства между панелните блокове в София" (Bulgarian version)

" Лов на вещици в двора на великия хан: магия, суеверия и тяхната политическа употреба в Монголската империя през XIII век" (Bulgarian version)

"Държавна сигурност и българската интелигенция“от документалната ни поредица „Из архивите на ДС" (Bulgarian version)

"Жените в академията" (Bulgarian version)

IX Национална школа за докторанти и млади изследователи (Bulgarian version)

Лекция: "Две напред, една назад: трудният процес на демократизация в Турция" (Bulgarian version)

Среща с полския писател Януш Рудницки (Bulgarian version)

Свободни академични позиции в Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

"Диалог по диагонал: Медии, общество, култура" (Bulgarian version)

"Арабската пролет! Каква равносметка 5 години по-късно?" (Bulgarian version)

Дискусия и представяне на проекта „Мултиполис – образите на града” (Bulgarian version)

Стипендии на Център "Имре Кертеж" Йена за 2017 г. (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

"Теоретичен семинар "Човекът – мярка за всички неща?" (Bulgarian version)

Национална докторантска конференция по социология (Bulgarian version)

Конференция "Видеоигрите и университетът" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

"Мегаполис: докъде може да расте един град?" (Bulgarian version)

Публична лекция: "Красотата на физиката" (Bulgarian version)

Държавна сигурност и разузнавателните служби на страните от Източния блок (1944-1989) (Bulgarian version)

Българското общество и пряката демокрация. Референдум и справедливост (Bulgarian version)

„Нюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници“ (Bulgarian version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

"Как живеем заедно: общности, институции, мрежи" (Bulgarian version)

"Полската обществена трансформация и ангажираността на Полша в процесите на демократизация" (Bulgarian version)

"Държавна сигурност и българската енергетика (1944 – 1991)" (Bulgarian version)

"XVII Климентови четения за млади изследователи" (Bulgarian version)

Семинар: "Геният на мястото" (Bulgarian version)

Лекция на проф. Ян Ридел "Памет и солидарност" (Bulgarian version)

"Законите в юридически и обществен контекст: преди и сега" (Bulgarian version)

"Посткомунистическата мафиотска държава: случаят Унгария" (Bulgarian version)

Трета годишна награда за есе върху медийна/кино тема от Източна Европа (Bulgarian version)

"Правосъдие на победителите или имитация на правосъдие: съдебното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война" (Bulgarian version)

Нова книга: "Театърът в България. 1989-2015" (Bulgarian version)

Лекция: "Aнджей Вайда. In Memoriam" (Bulgarian version)

Докторантска конференция: "Новият човек в социалистическото общество" (Bulgarian version)

"София - идеология, градоустройство и живот по време на социализма" (Bulgarian version)

Теориите за четенето в България (Bulgarian version)

"Референдумът в Турция като Кутията на Пандора. Какво предстои след резултата?" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

"Нагласи на мюсюлманите в България - 2016 г." (Bulgarian version)

Дискусия: "Референдуми, идентичности, гражданско общество" (Bulgarian version)

Лекция на Атанас Славов: "Парадокси на гражданското участие" (Bulgarian version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" (Bulgarian version)

"Красотата, която споделяме" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.