Начало > Търсене

Търсене

Търсене на scientific

Намерени резултати: 183

Потребители

Tanja Petrovic (English version)

Ana Hofman (English version)

Jan Surman (Bulgarian version)

Jan Surman (English version)

Darina Mineva (English version)

Публикации

Preexposing of Social Capital in the Progress of Eurointegration of Bulgarian Society (English version)

Научната периодика - роля и особености (Bulgarian version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

The Successful Scientific Periodicals: Contemporary Issues. Bulgarian J. Science & Education Policy, 8, 259-271 (2014) (Bulgarian version)

MONETARY POLICIES IN THE BALKAN REGION. (Bulgarian version)

ECONOMIC LESSONS, PERSPECTIVES AND CHALLENGES FROM THE BALKANS (Bulgarian version)

Новини

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals (English version)

Petitions: the Campaign against the project 'Batak as a Place of Memory' (English version)

CFA: Researcher Exchange Programme of the British Council in Bulgaria (English version)

"The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

"Overcoming the Iron Curtain: Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-89" (English version)

PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

Fellowships in European and International Tax Law (English version)

European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

PhD Scholarship Opportunity in Archaeology & Ancient History (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

"Changing Dynamics of the Danubian Region – New Neighbourhood Policy in the EU" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

"The Making of the Humanities" (English version)

2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

Postdoctoral researchers and Professorship in Contemporary Social Studies (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

Advanced Academia Programme (English version)

Call for Papers for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

"Monetary Policy during Economic Crises: a Comparative and Historical Perspective" (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Call for Applications: 10 International Research Fellowships (English version)

Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Grants for foreign researchers in Romania (English version)

"Жените, които управляват най-голямата машина сътворена някога от човека" (Bulgarian version)

Call for Publications: "Transmission of Philosophical and Scientific Texts from Classical Antiquity" (English version)

Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

Call for Papers: Sociology Mind (English version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

"Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

"Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

Support for Short Term Scientific Missions (English version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

L.I.S.A. Scientific Portal features the research of Professor Simeon Evstatiev on Salafism (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Краткосрочни стипендии на Института за политически науки, Полша (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Събития

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals: Deadline (English version)

Deadline: Researcher Exchange Programme of the British Council (English version)

Deadline: "The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

Deadline: "Overcoming the Iron Curtain: Visions ..." (English version)

Deadline: PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

Fellowships Deadline in European and International Tax Law (English version)

Deadline: European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

Deadline: "Changing Dynamics of the Danubian Region..." (English version)

Deadline: "The Making of the Humanities" (English version)

Deadline: 2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Deadline: Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Deadline: NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Deadline: Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Deadline: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

(English version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

Deadline: Advanced Academia Programme (English version)

Deadline for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

Deadline: "Monetary Policy during Economic Crises: a Comparative and Historical Perspective" (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Call for Applications Deadline: 10 International Research Fellowships (English version)

Deadline: Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: Grants for foreign researchers in Romania (English version)

"Жените, които управляват най-голямата машина сътворена някога от човека" (Bulgarian version)

Deadline: Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

Deadline: New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

(English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Краен срок: Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

Deadline: International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Deadline: "Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

Deadline: Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

Deadline: "Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

Support for Short Term Scientific Missions (English version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Краен срок: Краткосрочни стипендии на Института за политически науки, Полша (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.