Начало > Новини

Новини

"Exodus: Европа?! В криза ли е социалната солидарност в Европа днес?"
27/09/2015, ЦАИ

"Повторение и идентичностни модели"
22/09/2015, ЦАИ

100 години от „Метаморфозата“ на Франц Кафка
20/09/2015, CAS

"Ускоряване: промяната на времевите структури в модерността"
18/09/2015, ЦАИ

Прием на редовни и задочни докторанти в Софийски университет
17/09/2015, ЦАИ

Лекционна програма на Американски научен център в София
14/09/2015, ЦАИ

"Въведение в съвременното изкуство"
10/09/2015, ЦАИ

БЕ-СА: списание с отворен достъп, издание на Асоциацията на българските археолози
02/09/2015, ЦАИ

Европейска нощ на учените 2015
24/08/2015, ЦАИ

"Българо - сръбска научна конференция "Средновековните Балкани: контакти и обмен"
24/08/2015, ЦАИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 (32) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.