Начало > Новини

Новини

"Кризата в Гърция – това ли е началото на края на Европейския съюз?"
07/09/2011, ЦАИ

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите"
06/09/2011, ЦАИ
Международна конференция на 14-15 октомври 2011 г. в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)"
06/09/2011, ЦАИ
Публична лекция на 7 октомври 2011, петък, 17:30-19:30 в Сградата на КНСБ Конфедерация на независимите синдикати в България, площад Македония №1, Заседателна зала, етаж 2.

"Политическият трансфер или за балканските преноси на 'европейската' модерност"
05/09/2011, ЦАИ

"Българска анкета по полския въпрос (1915-1916)"
03/09/2011, ЦАИ
Представяне на книгата на д-р Тадеуш Ст. Грабовски

Симпозиум “Италия, България и Балканите (1870–1918)”
20/08/2011, ЦАИ
На 23 и 24 септември 2011 г. в Заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ), ул. Московска № 45, ще се проведе българо-италиански симпозиум

Кръгла маса на тема "Делото на братя Миладинови и българската култура"
21/07/2011, ЦАИ
През 2011 г. честваме 150 години от издаването на сборника „Български народни песни” на Братя Миладинови, през изминалата 2010 г. се навършиха съответно 200 и 180 г. от рождението на Димитър и Константин Миладинови, а през следващата 2012 г. се навършват 150 г. от смъртта на двамата възрожденци.

Изследователски стипендии "Франклин"
21/07/2011, ЦАИ
Програмата "Франклин" има за основна цел подпомагането на разходи, свързани с пътувания до библиотеки и архиви за изследователски цели; набавянето на микрофилми, фотокопия или еквивалентни изследователски материали; разходи, свързани с теренна работа или лабораторни експерименти.

Списание "Философски алтернативи", кн. 2/2011
18/07/2011, ЦАИ

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
15/07/2011, ЦАИ
Mинистерство на образованието, младежта и науката кани желаещите да представят проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 (90) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.