Начало > Новини

Новини

Покана за публикации в сп. "Етика и международни отношения"
15/08/2007, ЦАИ
Списание в областта на международните отношения, морална и правна теория кани автори-сътрудници. Списанието се издава от Carnegie Council for Ethics in International Affairs.

Изследователски стипендии: "Полът като категория на знанието"
13/08/2007, ЦАИ
Стипендиите са в рамките на изследователски проект на същата тема на Университета Хумболдт в Берлин. Стипендиите са година и половина от началото на 2008 г.

"Социологически проблеми", бр. 1-2, 2007 г.
10/08/2007, ЦАИ
Тема на броя: Социология и интердисциплинарсност;
Съставители: Пепка Бояфжиева и Светла Колева

Книга втора на сп. "алтера Академика"
09/08/2007, ЦАИ
Излезе от печат книга втора на списанието за философия, хуманитаристика и социални науки „алтера Академика”.

"Преодоляването на Желязната завеса: визии за края на Студената война в Европа 1945-89 г."
08/08/2007, ЦАИ
Покана за международна конференция, 12-14 юни, 2008 г.

"Генезисът на национализма в Европа"
07/08/2007, ЦАИ
Покана за участие в международна конференция, София, 23-24 ноември, 2007 г. Организирана от Нов български университет и Институт по история към БАН.

"Понятието за идентичност в контекста на глобализацията"
18/07/2007, ЦАИ
Покана към кандидати за изследователска стипендия към Интердисциплинарен център "Leo Apostel", Брюсел

Семинар "Академия и индустрия"
16/07/2007, ЦАИ
който ще се проведе на 24 юли 2007 год.
в Конферентната зала на Центъра по интелектуална собственост,
Университет за национално и световно стопанство, София

Годишна конференция на Британската асоциация за славянски и Източно-европейски изследвания
12/07/2007, ЦАИ
Организатор - BASEES, 29 – 31 март, 2008, Кеймбридж, Великобритания

Организаторите канят кандидати за участие в различните панели на международната конференция, които са: култура/литература/медии/полови и родови изследвания; филологии / лингвистика; политика / международни отношения; история;
икономика / околна среда / география и социална политика / социология, социална антропология.

Излезе поредният брой на сп. "Език и литература", 1-2
10/07/2007, ЦАИ
Издание на Съюза на филолозите в България, Академично издателство "Марин Дринов", 252 стр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 (154) 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.