Начало > Новини

Новини

"Философски алтернативи", кн. 4 от 2010 г.
19/11/2010, ЦАИ
Списание “Философски алтернативи” се индексира от The Philosopher’s Index (САЩ), от Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (www.ceeol.com) и е включено в информационната мрежа на EBSCO Publishing.

Дължи своето редовно излизане на Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, което въпреки финансовите затруднения, поддържа високо качество и ритмичност на издателския процес.

Пет постдокторантски стипендии в областта на филологиите
18/11/2010, ЦАИ
Берлински изследователски институт обявява конкурс за постдокторантски стипендии по различни филологии.

"Гръцката диаспора преди революцията от 1821 г."
17/11/2010, ЦАИ
20 декември 2010 г., понеделник, от 17.30 часа
в Гръцка фондация за култура на ул. „Г. Бенковски” 51.

"Християнство и есхатология"
17/11/2010, ЦАИ
20 декември (понеделник) 2010, 18.30 ч.
зала „Пеша Николова”, Червената къща

"Червено на бяло: Литературен архив на НРБ"
16/11/2010, ЦАИ
Издателство „Сиела”
Департамент «Нова българистика» на НБУ

"Християнството и нищите"
14/11/2010, ЦАИ
Фондация „Комунитас” и клуб „Християнство и култура” ви канят на сбирка на клуба.

"Логиката на преутвърждаването и оттеглянето на политическото"
14/11/2010, ЦАИ
Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) представя в рамките на постоянния теоретичен семинар „Предизвикателства пред представителната демокрация днес”.

Конкурс за докторанти на Национална музикална академия
12/11/2010, ЦАИ
на основание чл.3 АЛ.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурс за докторанти - редовно обучение за уч..2010/2011 г. по шифър
05.08.02 /МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО/

Стипендиантска програма 2011/12 за млади учени от Централна и Източна Европа
11/11/2010, ЦАИ
Нови изследователски подходи към младите европейски демокрации, подпомагани от Фондация "Volkswagen"
Краен срок: 29 ноември 2010

Списание СЛЕДВА 23 / Есен 2010
09/11/2010, ЦАИ
На 12 ноември 2010, петък, 18:00 ч. в кафенето на Ориндж център, ул. "Граф Игнатиев" 18, ще се състои представянето на списание СЛЕДВА 23 / Есен 2010.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 (104) 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.