Начало > Новини

Новини

Лекция на Йонко Грозев: "Нито воля, нито мощ: съдът като гарант на демокрацията"
08/10/2019, ЦАИ

Конкурс за докторантска стипендия на Фондация "Карол Знание"
30/09/2019, ЦАИ

"Красотата, която споделяме"
18/09/2019, ЦАИ

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе"
12/09/2019, ЦАИ

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021
04/09/2019, ЦАИ

"Радиокативният полуразпад на комунизма"
19/06/2019, ЦАИ

Лекция: "'Излишното' равенство? Неравенства по пол: навици и (нови) рамки"
17/06/2019, ЦАИ

"Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество"
03/06/2019, ЦАИ

Автореферати на дисертации, защитени в СУ "Св. Климент Охридски"
02/06/2019, ЦАИ

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург
29/05/2019, ЦАИ

1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.