Начало > Новини

Новини

"Посткомунистически преходи и съвременните национализми в източна Европа"
27/12/2007, ЦАИ
публична лекция на д-р Анна Миркова.

"Отвъд въобразената уникалност: Национализмът в сравнителна перспектива"
14/12/2007, ЦАИ
Покана за участие в международна конференция, организирана от Центъра по американистика към Варшавския университет, Полша, 19-20 май, 2008 г.

Покана за участие в "Гледни точки от периферията"
12/12/2007, ЦАИ
Международна конференция върху историята на социологията и социалните науки, организиран, 21-24 август 2008 г.

Магистърски и докторски стипендии по философия и история и философия на науката
11/12/2007, ЦАИ
Университета в Лийдс, Великобритания
Катедра по философия

Изследователски стипендии на Институт за изследване на близкото минало
07/12/2007, ЦАИ
Крайният продукт на подпомогнатото изследване се очаква под формата на научна студия по неразработвана или слабо позната тема във формат годен за научна публикация.

"Идеята на образованието"
06/12/2007, ЦАИ
Пета световна конференция на Inter-Disciplinary.net, Будапеща, 08 - 10 май, 2008 г.

Информационна среща, посветена на Подпрограма "Хора"
05/12/2007, ЦАИ
На 13 декември 2007 г. (четвъртък), от 15.30 часа, в Информационния център на ЕС, (ул. Московкса 9, гр. София) ще се състои информационна среща, посветена на Подпрограма „Хора” на Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания (2007-2013 г.)

Изследователски стипендии на Университета "Коч" за млади и утвърдени учени
30/11/2007, ЦАИ
Изследователски център "Цивилизациите на Анадола" открива конкурс за научни стипендии през академичната 2008 - 2009 г.

Инициатива-апел за връщането на българските архиви от Москва
29/11/2007, ЦАИ

"Социология и право. 150 години от рождението на Емил Дюркем (1858-1917)"
28/11/2007, ЦАИ
Катедра "Социология" при Правно-Исторически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград има удоволствие да обяви покана за доклади за нейната третата международна конференция.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 (146) 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.