Начало > Новини

Новини

"Пост-комунизмът и новата европейска идентичност"
25/03/2009, ЦАИ
Изследователският център за идентичностни и миграционни въпроси в рамките на Факултета за политически науки и комуникация, Университета в Орадеа организира международна конференция, която ще се проведе на 5 -7 ноември , 2009 в Орадеа, Румъния.

Научна конференция "Литературният скандал. Скандалът като литература"
23/03/2009, ЦАИ
Филологическият факултет и Катедрата по българска литература и теория на литературата на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

"Как се наливаха основите: към ранната история на корупцията в България"
21/03/2009, ЦАИ
СЕМИНАР СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:
БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Излезе актуалният брой на бюлетина на ЦАИ
20/03/2009, ЦАИ
Втори брой за 2008 г.

Награда "Д-р Илко Ескенази"
19/03/2009, ЦАИ
Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий", Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз обявява Пети годишен конкурс за присъждане

"1989 - Образите на промяната"
18/03/2009, ЦАИ
Общоевропейска инициатива за събиране на спомени (от родените между 1980 и 1991 г.)

"Патриархат, матриархат, дискурс на модернизма"
14/03/2009, ЦАИ
Публична лекция на Фредерик Любич от Университета във Вирджиния

Национална научна конференция "Антитоталитарната литература"
12/03/2009, ЦАИ
Българска академия на науките
Институт за литература
Секция "Нова и съвременна българска литература"

Изследователски стипендии за млади учени 2009 г.
11/03/2009, ЦАИ
Дом на науките за човека и обществото (София) обявява с подкрепата на Дом на науките за човека (Париж) и на Министерство на външните работи на Република Франция програма за стипендии, отпускани на млади български изследователи в областта на социалните и хуманитарни науки: история и история на изкуството, социология, антропология, политология.

Стипендии "Фулбрайт" 2010 - 2011 г.
10/03/2009, ЦАИ
Българо-американската комисия за образователен обмен обявява конкурса си за 2010-2011 г., предназначен за:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 (117) 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.