Начало > Новини

Новини

"Всекидневният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете"
20/02/2012, ЦАИ
Студентски клуб по археология „Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов” и Студентски съвет от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” организират студентска конференция.

Семинар на тема "Българската православна църква и национализъм"
19/02/2012, ЦАИ

Стипендия "Милена Йесенска" за журналисти в културата
16/02/2012, ЦАИ

"Евгенични безпокойства и репродуктивна свобода: към едно биополитическо противоречие в България"
16/02/2012, ЦАИ

"Кризата на либералната демокрация: завръщане към политическото?"
12/02/2012, ЦАИ

"Ислямът на Балканите/България: минало и настояще, политика и култура"
12/02/2012, ЦАИ

"Докторантски дейности - проекти и перспективи"
12/02/2012, ЦАИ

Научна конференция "Борис Христов в българската литература и култура"
08/02/2012, ЦАИ
Департамент „Нова българистика” на НБУ

Международен симпозиум “Българският златен век”
07/02/2012, ЦАИ

"Демографска политика на Османската империя по българските земи?"
07/02/2012, ЦАИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 (69) 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.