Начало > Новини

Новини

"Комунизъм срещу Демокрация (България 1944-1997)"
16/04/2011, ЦАИ
Дискусия с участието на проф. Евелина Келбечева (AUB), доц. Георги Цанков, Ирина Недева, Христо Христов, Васил Станилов и Йосиф Сърчаджиев.

Брой 1 за 2011 г. на списание "История"
14/04/2011, ЦАИ
Излезе брой 1 за 2011 г. на списание "История".

Българската литература в превод след 1989 г.: състояние и възможни политики
13/04/2011, ЦАИ

"Неравенства и различия в европейските селски райони"
12/04/2011, ЦАИ
24 Конгрес на Европейското общество за социология на селото
22-24 август 2011 г., Гърция

"Между общественото здраве и социалната работа: сестрите-посетителки и грижите за деца 20-те и 30-те години НА ХХ век"
11/04/2011, ЦАИ

"Измерения на националното и/или гражданското: старите и новите медии и възможността за транснационална публична сфера в Европа"
09/04/2011, ЦАИ
Дебат с участието на Орлин Спасов (изпълнителен директор на Фондация „Медийна демокрация”), Мила Минева (социолог, изследовател на национал-популизма), Агнес Гаги (изследовател на медиите, он-лайн активист) и Норберт Петровичи (преподавател в Университет „Бабеш-Бояй” в Клуж, Румъния).

"Eмил Чоран - между анатемите и горчивината"
09/04/2011, ЦАИ
Дискусия по повод 100 годишнината от рождението на Е.М.Чоран (1911-1995)

"Феминизация на бедността и труда – кризата и междуполова солидарност в Европейския съюз и отвъд"
09/04/2011, ЦАИ
Дебат с участието на Елена Стойкова (катедра "Социология" на Софийски университет), Роз-Мирли Жозеф (Centre en Etudes Genre LIEGE, Университета на Лозана/Париж), Димитра Кофти (антрополог, University College of London).

"Фолк-популизмът и ляво-десният спектър в поствоенна Унгария: уроци от миналото"
09/04/2011, ЦАИ

"Adieu на Европа - невъзможната необходимост на политиката на Балканите"
09/04/2011, ЦАИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 (95) 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.