Начало > Новини

Новини

Конкурс за написване на съвременна българска пиеса
18/05/2010, ЦАИ
на Театър "София" с подкрепата на ДСК. Пиесите да не са публикувани, поставяни на сцена или участвали в други конкурси.

Постдокторантска изследователска стипендия в обществените науки
17/05/2010, ЦАИ
Пет едногодишни стипендии на името на "Андрю Мелън" за периода 2011-2012 академична година, предназначени за млади и неинституционализирани учени от областта на социалните и хуманитарните науки, които са защитили докторската си степен между декември 2002 и декември 2010 г. Стипендията няма национални ограничения и отворена за всички учени, които посрещат изискванията.

"Адолф Хитлер - можем ли и/или трябва ли да обсъждаме историческата му роля?"
16/05/2010, ЦАИ
Дискусия на тази тема ще се проведе на 31 май 2010 г.

"Философски алтернативи" кн. 1, 2010
14/05/2010, ЦАИ
Излезе от печат кн. 1, 2010 на списание “Философски алтернативи”.

"Перспективи пред социалната теория и критика"
14/05/2010, ЦАИ
18.06.2010 г., Софийски университет, Ректората, 68 аудитория (Нова лекторска зала)

"Европейският съюз след Лисабонския договор: виждането на Испания"
14/05/2010, ЦАИ
Лекция на Анхел Виняс Мартин – дипломат, историк и икономист

"Датиране на българските пергаментови ръкописи. Статистико-икономически аргументи"
09/05/2010, ЦАИ
16 юни 2010 г. (сряда), 17.30ч.
Център за култура и дебат Червената къща
Ул. „Любен Каравелов” 15

"Съдби, белязани от войната", посветена на 65 – та годишнина от Втората световна война
04/05/2010, ЦАИ
Националният военноисторически музей Ви кани на изложба
5 май (сряда) 2010 г. – 17 часа
НВИМ, ул.Черковна 92
Вход откъм ул. Омуртаг

"Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени"
04/05/2010,
7 юни (понеделник) 2010, 16.00 ч.
зала „Пеша Николова”
Изследователски център по социални науки

"Политиката като борба? Власт и легитимност"
01/05/2010, ЦАИ
академичен форум организиран от Фондацията за хуманитарни и социални изследвания - София в сътрудничество с Collège International de Philosophie (CIPH), Paris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 (111) 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.