Начало > Новини

Новини

"Преодоляването на Желязната завеса: визии за края на Студената война в Европа 1945-89 г."
08/08/2007, ЦАИ
Покана за международна конференция, 12-14 юни, 2008 г.

"Генезисът на национализма в Европа"
07/08/2007, ЦАИ
Покана за участие в международна конференция, София, 23-24 ноември, 2007 г. Организирана от Нов български университет и Институт по история към БАН.

"Понятието за идентичност в контекста на глобализацията"
18/07/2007, ЦАИ
Покана към кандидати за изследователска стипендия към Интердисциплинарен център "Leo Apostel", Брюсел

Семинар "Академия и индустрия"
16/07/2007, ЦАИ
който ще се проведе на 24 юли 2007 год.
в Конферентната зала на Центъра по интелектуална собственост,
Университет за национално и световно стопанство, София

Годишна конференция на Британската асоциация за славянски и Източно-европейски изследвания
12/07/2007, ЦАИ
Организатор - BASEES, 29 – 31 март, 2008, Кеймбридж, Великобритания

Организаторите канят кандидати за участие в различните панели на международната конференция, които са: култура/литература/медии/полови и родови изследвания; филологии / лингвистика; политика / международни отношения; история;
икономика / околна среда / география и социална политика / социология, социална антропология.

Излезе поредният брой на сп. "Език и литература", 1-2
10/07/2007, ЦАИ
Издание на Съюза на филолозите в България, Академично издателство "Марин Дринов", 252 стр.

Четиринадесета международна лятна школа по когнитивна наука
09/07/2007, ЦАИ
Централно- и Източноевропейски център по когнитивна наука, Нов български университет

Изследователски стипендии в социалните и хуманитарни науки
05/07/2007, ЦАИ
Международният изследователски център "Удроу Уилсън", САЩ обявява конкурс за 20-25 индивидуални изследователски стипендии.

Централно-европейският университет обявява конкурс за преподавател
04/07/2007, ЦАИ
Университетът търси да назначи преподавател професор или доцент в областта на социологията и социалната антропология.

Покана за рецензии на книги от областта на социалните науки
21/06/2007, ЦАИ
Периодично издание на Централноевропейския университет в областта на политическите науки търси сътрудници за рецензиране на книги със сходна тематика.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 (152) 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.