Начало > Новини

Новини

Удължен краен срок за проекта "Shaken Order" на ЦАИ
02/05/2008, ЦАИ
ЦАИ обявява конкурс за стипендианти в областта на правните изследвания в рамките на международния проект "Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies (Case Studies in Law)". Краен срок: 30 май 2008 г.

"Децата по време на война: Древна Атина и модерна Европа"
29/04/2008, ЦАИ
Публична лекция на проф. Джон Оукли, Американско училище за класически изследвания, Атина.

"Структура на заетостта в Англия 1755 - 1881"
26/04/2008, ЦАИ
Публична лекция на Лий Шо-Тейлър, Cambridge University

"Турския национализъм - в историческа и съвременна перспектива"
24/04/2008, ЦАИ
Публична лекция на проф. Дейвид Кушнер, Университета в Хайфа, Катедра по близко-източни изследвания.

"Медии и политика"
23/04/2008, ЦАИ
Публична лекция на David Luginbühl, София.

"Историята на хуманитарните науки"
22/04/2008, ЦАИ
Покана за участие в международна конференция на Европейската научна фондация и Холандската организация за научни изследвания, 23 - 25 октомври, 2008 г.

"Структури на антисемитизма"
21/04/2008, ЦАИ
Публична лекция на Томас Мецгер (Thomas Metzger), София.

Докторантско научно списание "Социална наука" търси редактор
17/04/2008, ЦАИ
Списанието е предназначено за млади изследователи, статиите се подбират на базата на peer-review, достъпът е свободен.

"Режими на историчност и дискурси на модерността и идентичността, 1900 - 1945 г."
16/04/2008, ЦАИ
Покана за участие в проекта на Център за академични изследвания към докторанти и постдокторанти от областта на социалните и хуманитарните науки.

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г.
15/04/2008, ЦАИ
Излезе от печат информационният бюлетин за дейностите, проектите и инициативите на Център за академични изследвания София за изтеклата 2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 (139) 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.