Начало > Новини

Новини

"История на знанието: интердисциплинарни перспективи"
26/10/2007, CAS
Покана за участие в международен семинар за млади изследователи, организиран от "Макс Планк" Института за история на науката, 06 март, 2008 г., Берлин.

Възможности за научни изследвания в Германия по новите програми на Фондация "Александър фон Хумболт"
26/10/2007, ЦАИ
Фондация “Александър фон Хумболт” – Германия, Хумболтов съюз – България организират ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА.

Стипендия за студенти - магистри
24/10/2007, ЦАИ
Фондация „Pax Nomadica” учредява ежегодна стипендия в памет и с името на проф. Александър Фол.

"Чувства, пространство и общество"
23/10/2007, ЦАИ
Ново хуманитарно списание с амбиции за интердисциплинарен и нетрадиционен научен обхват отправя покана към бъдещи сътрудници.

"Не съм от тях!" Канонът на различието.
23/10/2007, ЦАИ
Конференция в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев
и 60 години Катедра по Теория на литературата.

"Свободата '56-та. Странични погледи към Унгарската революция"
22/10/2007, ЦАИ
Изложба - фотографии и звуци, дебат в Червената къща, 22 - 31 октомври, 2007 г.

Изложба "100-годишнината от рождението на проф. Ян Паточка"
19/10/2007, ЦАИ
Институт за философски изследвания, БАН и Чешки център имат удоволствието да Ви поканят на 20 ноември 2007г., вторник, от 17ч. в Централно управление на БАН, ул."15 ноември" №1 на откриването на изложба.

"Югоизточна Европа", ново списание за Балканите
18/10/2007, ЦАИ
Нов научен журнал с интердисциплинарна насоченост, който ще излиза три пъти годишно.

"Климентови четения за млади изследователи"
18/10/2007, ЦАИ
организатори са СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Катедрата по кирилометодиевистика.

Постдокторантска стипендия в областта на история на науката
17/10/2007, ЦАИ
Независим университет, Барселона, краен срок: 2 ноември, 2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 (149) 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.