Начало > Новини

Новини

"Интелигенция и будителство"
27/09/2011, ЦАИ

"Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в."
25/09/2011, ЦАИ

"Долу демокрацията! Да живее народът!"
24/09/2011, ЦАИ
24 октомври (понеделник) 2011, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова”, Червената къща

Национална кампания за възраждане на библиотеките
21/09/2011, ЦАИ
От 2008 година в 90% от българските библиотеки не е постъпила нито една книга! (Според стандартите на ЮНЕСКО и ИФЛА в българските библиотеки трябва да влизат 1,7 млн. библиотечни единици годишно.)

Юбилейна науна конференция под надслов "В сянката на канона"
20/09/2011, ЦАИ

"Забравените. Смърт там, където други отиват в отпуска"
20/09/2011, ЦАИ
Филм на RTL за убийствата на българската граница по време на комунизма.

Международно изложение "Образование без граници"
20/09/2011, ЦАИ

"Физическото насилие по време на късния социализъм: държава, труд и нация"
19/09/2011, ЦАИ
Институт за изследвания на Източна и Югоизточна Европа (IOS)
Регенсбург
19 - 21 април 2012

„Бекет и филосфията”
18/09/2011, ЦАИ
Ha 21 октомври от 18:00 в Заседателна зала 1 на Ректората ще се състои официалното представяне на „Бекет и филосфията”, извънреден брой на сп. Sofia Philosophical Review, www.sphr-bg.org с главен редактор доц. д-р Александър Гънгов.

Свободно достъпна база данни от текстове за феминизма в Европа
16/09/2011, ЦАИ
Проектът ФРАГЕН има за цел с помощта на различни европейски библиотеки и изследователи да събере най-важните текстове на феминистиките движения от втората половина на XX век.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 (87) 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.