Начало > Новини

Новини

"Преводите на средновековни християнски текстове"
07/10/2008, ЦАИ
дебат с участието на проф. дфн Цочо Бояджиев (преподавател в СУ „Св.Климент Охридски", Философски факултет), доц. д-р Ана Николова (преподавател в СУ „Св.Климент Охридски", Факултет класически и нови филологии) и доц. д-р Иван Христов (преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски", Философски факултет).

Конкурс за напреднали и млади изследователи в областта на социалните науки
25/07/2008, ЦАИ
Център за академични изследвания, Хелзинки, Финландия.

"Публичните празнични ритуали като израз на идентичност: Централна Европа и Балканите след 1985 г."
24/07/2008, ЦАИ
Пълна стипендия за провеждане на докторантско изследване, Университета в Осло.

Двувековният път на едно понятие "Балканският полуостров" (1808-2008 г.)
23/07/2008, ЦАИ
Катедра „История на Византия и балканските народи“ на Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира кръгла маса по темата.

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)"
22/07/2008, ЦАИ
Академичен център "Нова Европа" (New Europe College), Букурещ издаде сборник, представящ публикации по темата на автори и специалисти по Балканите (ISBN 978-973-88304- 2-4).

Научно списание "Сравнителна и европейска философия"
21/07/2008, ЦАИ
Покана за публикации в шестмесечно академично издание.

Изследователски стипендии на Център "Уудроу Уилсън" 2009-2010
15/07/2008, ЦАИ
Международният изследователски център Уудроу Уилсън обявява конкурсна процедура за изследователските си стипендии за 2009-2010.

Програма "Гражданско образование в действие"
14/07/2008, ЦАИ
Проект на Федералната централа за политическо образование на Германия и фондация "Роберт Бош".

"Европейските градове между демокрацията и тоталитарните системи"
11/07/2008, ЦАИ
Интернет сайтът "Европейски град" (www.europeancity.cz) публикува покана за статии по посочената тема.

Интердисциплинарна конференция "Природа и общество"
10/07/2008, ЦАИ
"Българско общество за проучване на осемнадесети век",
със съдействието на Френския институт в София и Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 (125) 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.