Начало > Новини

Новини

Две публични лекции на белгийския критик и куратор Дитер Лезаж
08/04/2008, ЦАИ
8 май, четвъртък, от 16.20 ч., НБУ, Заседателна зала и 9 май, петък, от 11.00 ч., НМБИИ.

"Нови подходи в сравнителната история в Централна, Източна и Югоизточна Европа"
03/04/2008, ЦАИ
Международна конференция организирана от Историческия департамент и Pasts, Inc. – Център за исторически изследвания към Централноевропейския университет в Будапеща
със съдействието на Център за академични изследвания София и East-Central Europe/L'Europe du Centre Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrif

"Опити за стабилизиране на инфлацията в Аржентина: Функционирането на един паричен борд"
02/04/2008, ЦАИ
Семинар на Център за либерални стратегии, София "Стопанска (Социална) България: Бъдещето през културата на миналото", 15 април 2008 г. (вторник), 17.30 ч., Център за култура и дебат Червената къща, ул. „Любен Каравелов” 15

"Динамика на промените в Дунавския регион - нови регионални политики в ЕС"
31/03/2008, ЦАИ
Покана за участие в лятна школа за млади изследователи и докторанти, 29 юни до 06 юли 2008 г.

"Рефлексията - самореференциалност в епистемологията и сред социалния свят"
30/03/2008, ЦАИ
Съставителство и редакция: Благовест Златанов, част от поредицата на ЦАИ "Изследователски форум".

Издание на Център за академични изследвания и РИВА.
София, 2008

Kонкурс за научни проекти за периода 2008 – 2010 г. по Програма "РИЛА"
28/03/2008, ЦАИ
Министерството на образованието и науката, съвместно с Френската организация EGIDE, обявява конкурс за научни проекти за периода 2008 – 2010 г. по Програма "РИЛА" за българо-френско научно сътрудничество.

"Философия и езотерика"
27/03/2008, ЦАИ
Покана за участие в научна конференция, организирана от Катедра “Философия” при Философския факултет на ЮЗУ “ Н. Рилски”, 15 - 16 май 2008 г.

"Има ли значение миналото?"
26/03/2008, ЦАИ
Покана за участие в международна конференция на тема: "Има ли значение миналото? Предоговаряне на миналото, общностна идентичност и мултикултурализъм в Европа", организирана от Moore Institute, Национален университет на Ирландия, 13-14 ноември 2008 г.

"Нови форми на граждански права и отговорности през XXI в."
24/03/2008, ЦАИ
Европейската асоциация на студентите социолози и Асоциацията на студентите по социология в Софийски университет "Св. Климент Охридски" ви канят за участие в пролетна школа по социология, 09 - 13 май, 2008 г., София.

"Социални и духовни аспекти на материалната култура"
21/03/2008, ЦАИ
Покана за участие в международна конференция в памет на проф. Гьорги Здравев в Охрид, 18 - 20 септември, 2008 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 (140) 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.