Начало > Новини

Новини

Покана за участие: "Нови подходи към Студената война"
17/02/2009, ЦАИ
Пълната информация за конференцията е налична в английската версия на новината!

Деветата по ред конференция "Алексантери" на тема "Нови подходи към Студената война" се организира от Института "Алексантери" и ще се проведе в Хелзинкския университет на 29 - 31 октомври 2009 г.

Цели:

Традиционните изследвания върху Студената война се фокусират около конфликтите и противоборствата като стъпват върху държавните и дипломатически отношения. Настоящата конференция се опитва да предложи алтернатива на този традиционен анализ като се вгледа и концептуализира по нов начин историите от ерата на Студената война. Оставяйки настрана противопоставянето Изток-Запад и сблъсъка на супер силите, форумът ще се съсредоточи върху отношения, които протичат въпреки Желязната завеса. Наред с големите сили, индивидуалните актьори и техните най-различни истории повлияват на посоката на 'общата' история.

Теми:

- Контакти отвъд границите. Културни, икономически и политически обмени, контакти и сътрудничество; know-how и трансфер на технологии.

- Зад сцената и отвъд държавата. Личности и мрежи, не-правителствени и не-държавни актьори.

- Ефектите от Студената война. Влиянието на Студената война върху транснационалните преноси на идеология, култура, гражданско общество, общуване и идентичности, ежедневие и консумация, "другия".

- Студената война и настоящето. Политики на миналото; Vergangenheitsbewaltigung, (n)ostalgia.

- За Студената война по нов начин. Критическа реконцептуализация и периодизация; нови подходи, теории и методологии. Студената война като перспектива или ограничение.

Гости на конференцията:

- Nadia Arbatova, Institute of World Economy and International Relations, Russia
- Jessica Gienow-Hecht, Goethe-University Frankfurt am Main, Germany
- Serguei Oushakine, Princeton University, USA
- Yale Richmond, USA
- Jadwiga Staniszkis, University of Warsaw, Poland
- Jeremi Suri, University of Wisconsin-Madison, USA

Срокове:

- Панелни предложения (около 500 думи): 15 март, 2009 г.
- Индивидуални доклади (около 300 думи): 15 март, 2009 г.
- Селектиране на участниците: 30 април, 2009 г.
- Конференцията: 29 - 31 октомври, 2009 г.

Още информация и подаване на заявка за участие:
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/conference2009.

За контакти:

Riikka Nisonen-Trnka
Eeva Korteniemi

Сборникът "We, the People" излезе от печат
16/02/2009, ЦАИ
Редактор: Диана Мишкова
Издател: Централно-европейския университет
Будапеща - Ню Йорк, 2009 г.
Език: английски
ISBN: 978-963-9776-28-9

Научна конференция "Преходи и граници"
14/02/2009, ЦАИ
Факултетът по славянски филологии на Софийския университет най-учтиво ви кани да участ­вате в неговата ежегодна научна конференция, която ще се проведе от 18 до 19 май 2009 г. под надслов

Кратки гост-изследователски стипендии
11/02/2009, ЦАИ
на Института за академични изследвания към Университета в Единбург

"Евреите в българския обществени дискурс до Освбождението"
11/02/2009, ЦАИ
Покана за Семинара
СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:
БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

"Философски алтернативи", кн. 5-6/2008
10/02/2009, ЦАИ
Анализи и философски ориентири към разнообразни явления от духовния и политическия живот.

"Етнологията в България - история, методи, проблеми"
09/02/2009, ЦАИ
Етнографският институт с музей при БАН организира научна конференция в чест на 60 годишния юбилей на ЕИМ - БАН (15-17 октомври 2009 г.)

Покана за участие в "Пазарите като мрежи"
06/02/2009, ЦАИ
Международна конференция, организирана от ISA, RC02 “Economy and Society”, Катедра "Социология", Софийски университет и Българската социологическа асоциация.

"Правителственият елит на Румъния и България втората половина на ХІХ и началото на ХХ век"
05/02/2009, ЦАИ
Нова книга на Добринка Парушева и Института по Балканистика, БАН.

Покана за публикации в "СЛОВО"
04/02/2009, ЦАИ
Научно списание за Руски, Евразийски и Източно-европейски изследвания, издавано от магистри и докторанти на School of Slavonic and East European Studies.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 (128) 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.