Начало > Новини

Новини

"Икономическа, политическа и социална криза в ЕС: предизвикателства и възможности”
03/02/2012, ЦАИ
Конференцията ще се състои в петък на 27 април 2012 г. от 10.00 ч.

"Комунизмът, национализмът и държавата в следовенна Европа"
02/02/2012, ЦАИ
История на комунизма в Европа, нова поредица, том. III/2012 (http://www.zetabooks.com)

Следващият брой на тази поредица кани текстове, посветени на общите въпроси за взаимодействието между комунизма и национализма в процеса на утвърждаване на държавите от "социалистическия блок". В най-добрия случай може да се приложи и сравнителна перспектива към проблема. Редакторите на изданието биха се радвали на участието на млади изследователи, които се опират на архивни проучвания в новототворените архиви на Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, България, Полша и бившата ГДР, както Югославия и СССР.

Текстове могат да предлагат утвърдени и млади учени, както и докторанти по следните теми:

* Интернационализъм срещу национализъм
* Съветизация и изграждането на Източно-европейската съветска империя
* Социалистическите нации и съвременните теории за национализма
* Социалистически патриотизъм и съветската хегемония
* Държавно строителство след Втората война
* Културни трансфери
*Политики на хомогенизация
* Идентичностни наративи в литературата, науката и изкуството
* Етнически малцинства, самоопределение и социалистическите държави
* Митове за произхода: преди и след 1945
* Комунистическите конституции
* Модерност, национализъм и комунизъм

Желаещите да участват в публикацията могат да изпратят своите резюмета, които да не надвишават 500 думи, до 1 април 2012 г.

Изпращайте ги на: or

Избраните автори ще бъдат уведомени до 15 април. Крайният срок за предаване на окончателния текст е 1 юни, 2012 г.

"Политическа икономия на финансовите трансфери през 30-те години на ХХ век в България"
02/02/2012, ЦАИ

Защо реформата в образованието не се случва? Втора част – висшето образование
02/02/2012, ЦАИ

„Народът” и „гражданското общество” като ресурси на демокрацията
02/02/2012, ЦАИ

"Индексите на цитиранията като критерий за академично качество"
01/02/2012, ЦАИ

Стипендия за млади учени на "Левърхълм Тръст"
30/01/2012, ЦАИ
Университетът в Лондон и Центърът му за Славянски и източно-европейски изследвания осигурява стипендии за млади учени

"Демокрацията и проблемите на колективното решение и действие"
27/01/2012, ЦАИ

Покана за участие в конференция "Опасни връзки / Престижни връзки"
24/01/2012, ЦАИ

"Единадесети национални славистични четения"
23/01/2012, ЦАИ
Софийския университет „Св. Климент Охридски”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 (80) 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.