Начало > Новини

Новини

"Задочни репортажи за литературното наследство на Георги Марков"
17/02/2017, ЦАИ

"Мястото на човешките права в стратегията на ЕС срещу радикализацията"
13/02/2017, ЦАИ

"Личните и емоционални измерения на националната принадлежност в Европейската история (XIX в. до 1939)"
10/02/2017, ЦАИ

"Различните лица на съвременния ислям в Босна и Херцеговина"
10/02/2017, ЦАИ

"Журналистите между политиката, активизма и професионалните стандарти"
06/02/2017, ЦАИ

"Полската нелегална държава – феномен в окупирана Европа"
06/02/2017, ЦАИ

Конференция "Надмощие и приспособяване"
31/01/2017, ЦАИ

Интердисциплинарен семинар: "Текст в текста" на Лотман
29/01/2017, ЦАИ

"Европейски съюз: амбицията на един голям проект!"
27/01/2017, ЦАИ

"Културата като дистанция. Единадесет есета по културна антропология"
26/01/2017, ЦАИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (18) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.